ICT služby “na dálku” (SharePoint, ERP…) pro EU agenturu ze Soluně

Zakázka: Služby IKT na dálku – Content Server/SharePoint a PowerBuilder

Zadavatel: Cedefop – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, Thessaloniki, Řecko

Rámcový kontrakt na 4 roky

Stručný popis: Cílém této výzvy k podání nabídky je uzavření dvou rámcových smluv o poskytování služeb IKT v oblasti vývoje a údržby aplikací střediska Cedefop. Tyto služby zahrnují analýzu, poradenství, vývoj, údržbu a správu, technickou podporu a řízení projektu. První položka se týká OpenText Content Server (CS, ex-Livelink) a SharePointu a druhá položka je spojena s údržbou systému Fibus, což je systém ERP střediska Cedefop.

Zakázka zahrnuje dvě samostnatné / na sobě nezávislé části (loty):

LOT1 – Vývoj a údržba aplikací na platformě Open Text Content Server a SharePointu: Předmětem této otevřené výzvy k podání nabídky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb IKT týkajících se zakázkového vývoje a údržby aplikací na platformě OpenText Content Server a IKT služeb SharePointu. Odhadovaný počet člověko-dnů: 1200 po dobu 4 let.

LOT2 – Vývoj aúdržb a aplikací s PowerBuilder: Předmětem této výzvy k podání nabídky je uzavření rámcové smlouvy o údržbě systému Fibus, což je systém ERP střediska Cedefop. Odhadovaný počet člověko-dnů: 600 po dobu 4 let.

Deadline pro odeslání nabídky: 4/2 2019

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.