Hledá se dodavatel oblečení a obuvi pro personál institucí a agentur EU

Tendr: Dodávka oblečení a obuvi

Zadavatel: Evropská komise – Office pour les infrastructures et la logistique, Brusel

Jde o zakázku na 4 roky, pro různé instituce a agentury EU. Místa dodávek: Brusel. Lucemburk, Štrasburk.

Celkový budget €2.350.000

Zakázka bude rozdělena na 3 samostatné, na sobě nezávislé části:

Část č.1: Zakoupení firemních oděvů pro uniformovaný personál. Za uniformovaný personál se považují zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří vykonávají funkce recepčních, řidičů a uvaděčů. Budget €1.660.000.

Část č.2: Zakoupení pracovních oděvů, obuvi a příslušenství pro uniformovaný personál. Za uniformovaný personál se považují zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří vykonávají činnost služby. Budget €310.000.

Část č.3: Zakoupení obuvi pro uniformovaný personál. Za uniformovaný personál se považují zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří vykonávají funkce recepčních, řidičů a uvaděčů a další servisní personál.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů: aby byl vybrán, musí uchazeč poskytnout důkaz o celkovém průměrném ročním obratu v průběhu posledních 3 finančních let ve výši alespoň €625.000/rok v případě položky č. 1, €120.000/rok v případě položky č. 2 a €140.000/rok v případě položky č. 3. V případě podání nabídky pro více položek jsou minimální částky souhrnné.

Deadline k podání nabídek: 9/9.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.