Loading...
EUinstituce EUjiné služby

Hledá se dobrá pojišťovna pro zaměstnance agentury “Galileo”

Agentura EU se sídlem v Praze vypsala tendr na pojištění pro své zaměstnance. V zásadě hledá spíš „standardní“ pojišťovnu s historií a referencemi než nějaké nováčky a experimentátory. I když všechno je možné. Je třeba to ale důkladně posoudit. Hlásit se můžete do těchto kategorií (jsou samostatné/nezávislé, i když společná nabídka může být teoreticky výhodnější):

1) Standardní životní pojištění zaměstnanců

2) Rozšířené cropped-GSA-foto.jpgdoplňkové životní pojištění (pojištění opravňující zaměstnance získat částku peněz v případě pojistné události jiné než v případě jejich úmrtí nebo trvalé invalidity; tyto události budou navržené ze strany uchazečů)

3) Doplňkové zdravotní pojištění a pojištění pro případ hospitalizace (pojištění ve prospěch zaměstnanců (a případně také jejich rodinných příslušníků) o pojistném krytí doplňkově ke stávajícímu zdravotnímu pojištění EU a pojištění v případě hospitalizace (společný program nemocenského pojištění))

Další info + možnost spolupráce na nabídce: horejsi.tomas@gmail.cz nebo +32-473-116804

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.