Brussels connection

the best address for international procurement

Hlavní instituce EU si najmou studio pro videozpravodajství a videoprodukci za €32 milionů

·

, , ,

Tendr na: Pořizování videozpravodajství a videoprodukce pro EU instituce a agentury

Zadavatelé: Evropská komise, Evropský parlament, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA), Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ), Evropský hospodářský a sociální výbor, Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA), Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA), Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC)

Stručný popis: Účelem této meziinstitucionální rámcové smlouvy je poskytnout zúčastněným institucím, orgánům a agenturám EU následující služby: pořizování video zpravodajství z aktuálního dění (zpráv) po celém světě, včetně předprodukce a výzkumu, zaměstnanců, produkce a natáčení, přenosu snímků, postprodukce a editace zpráv a dalších video produktů, grafického návrhu a titulkování, distribuce.

Budget €32.000.000

Kontrakt na 4 roky

Deadline 7/11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe