Grafický design pro EU agenturu z Kodaně

Tendr: Poskytnutí služby grafického návrhu a rozvržení

Zadavatel: EEA – Evropská agentura pro životní prostředí, Kodaň

Typ smlouvy: rámcová, na 4 roky / celkový budget €700.000

Deadline: 18/12

Služby budou prováděny především v prostorách poskytovatele služeb s občasnými jednáními (odhaduje se 3 setkání pro 1 osobu za rok) v prostorách EEA v Kodani.

Kontrakt má dvě samostatné / na sobě nezávislé části (tj. můžete se hlásit jen do jedné z nich nebo do obou):

LOT1: Služby grafického návrhu; budget €300.000

Popis zakázky: Tato položka zahrnuje služby v oblasti grafického návrhu produktů agentury EEA na základě podnikových pokynů pro návrh. Služby mohou být požadovány v případě vypracování návrhů nových produktů nebo stávajících produktů, pro které už byl vytvořen obsah. Poskytovatel služeb musí být schopen provádět všechny technické úkoly týkající se grafického návrhu, jako například výzkum a analýzu projektů návrhu, vytváření návrhů koncepčního designu a tvůrčích návrhů, vypracování a rozvržení koncových produktů, a to na základě existujících pokynů pro obsah a návrh, poskytnutí přístupu k fotografiím a snímkům, například prostřednictvím databází snímků, pokud a kdykoli to bude zapotřebí atd.

LOT2: Služby grafického rozvržení, budget €400.000

Popis zakázky: Tato položka zahrnuje služby grafického rozvržení produktů agentury EEA na základě stávajících pokynů pro obsah a návrh. Poskytovatel služeb musí být schopen graficky rozvrhnout produkty v programu Adobe InDesign a vytvářet grafické prvky v programu Adobe Illustrator, a to jak v souladu s pokyny EEA týkajícími se firemních stylů, tak se standardními šablonami. Poskytovatel služeb musí pracovat ve verzích těchto programů používaných agenturou EEA a aktualizovat na nové verze podle budoucích požadavků EEA. EEA bude požadovat rozvržení publikací v různých jazycích.

Bližší detaily, analýzu zadání, definice rizik, check list potřebných dokumentů + zadávací dokumentaci můžete získat zde (klienti, kteří si platí monitoring, mají samozřejmě přístup v ceně – resp. dostávají podklady okamžitě mailem):

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.