Galileo hledá české doktory pro prohlídky svých zaměstnanců

Agentura pro evropský GNSS (alias Galileo) se sídlem v Praze nabízí čtyřletou rámcová smlouvu. Zakázka je rozdělena na dvě samostatné části: č.: 1 „Lékařské středisko“ (6 úkolů: (1) vstupní lékařská prohlídka uchazečů; a (2) roční lékařská prohlídka zaměstnanců GSA; (3) sezónní očkování proti chřipce; (4) účast na jednáních s vedením GSA a zhotovitelem položky č. 2; (5) udělení přístupu k lékařským složkám / předání lékařských složek zaměstnancům a uchazečům GSA; (6) předání lékařských složek GSA s rozpočtem €130.000 a č.: 2 „Lékařský poradce (5 úkolů – (1) lékařská prohlídka zaměstnanců / lékařských složek zaměstnanců; (2); lékařské poradenství; (3) administrativní služby; (4) zdravotní a psychologické poradenství pro vedení GSA; (5) informační setkání pro skupiny. Budget €55.000. Deadline 30/6.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.