Brussels connection

the best address for international procurement

Galileo hledá české doktory pro prohlídky svých zaměstnanců

·

,

Agentura pro evropský GNSS (alias Galileo) se sídlem v Praze nabízí čtyřletou rámcová smlouvu. Zakázka je rozdělena na dvě samostatné části: č.: 1 „Lékařské středisko“ (6 úkolů: (1) vstupní lékařská prohlídka uchazečů; a (2) roční lékařská prohlídka zaměstnanců GSA; (3) sezónní očkování proti chřipce; (4) účast na jednáních s vedením GSA a zhotovitelem položky č. 2; (5) udělení přístupu k lékařským složkám / předání lékařských složek zaměstnancům a uchazečům GSA; (6) předání lékařských složek GSA s rozpočtem €130.000 a č.: 2 „Lékařský poradce (5 úkolů – (1) lékařská prohlídka zaměstnanců / lékařských složek zaměstnanců; (2); lékařské poradenství; (3) administrativní služby; (4) zdravotní a psychologické poradenství pro vedení GSA; (5) informační setkání pro skupiny. Budget €55.000. Deadline 30/6.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe