Evropské tendry, úterý 8/10

Pravidelné kontroly výtahových zařízení, vybavení pro přístup k fasádě a/nebo na střechu a vybavení pro kolektivní a individuální ochranu. Zadavatel: Výbor regionů + Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel. Rámcová smlouva na 4 roky bude zahrnovat čtvrtletní kontrolu +/– 41 výtahů, 5 zdvihacích desek nebo zvedacích plošin a 3 závěsných plošin a také několika kusů vybavení pro individuální a kolektivní ochranu v 5 budovách v Bruselu. Budget nespecifikován. Deadline 6/11.

Úklidové služby šetrné k životnímu prostředí. Zadavatel: Výbor regionů + Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel. Rámcová smlouva na 4 roky zahrnuje Smlouva zahrnuje následujících 13 položek (rozdílných, ale neoddělitelných), na něž musí uchazeč podat nabídku: základní úklid prostor, trvalá přítomnost, různé konkrétní občasné úklidové služby, čistění oken, příček a skleněných dveří, služba hubení škůdců, sběr a zpracování odpadu, pracovní hodiny odpracované na místě a další služby za individuální ceny, dodávka sanitárního spotřebního materiálu, instalace a výměna zásobníků s hygienickými a zdravotnickými potřebami, odstraňování a likvidace dalšího odpadu, „ad hoc“ služby na vyžádání týkající se hubení škůdců, zvláštní práce, pracovní plošina s vlastním napájením. Zadavatel v současné době využívá 6 budov, které představují přibližně 1 635 pracovních stanic a povrchovou plochu zhruba 84 100 m2 v nadzemní části a 116 200 m2 celkem, včetně přízemí, garáží atd. Budget nespecifikován. Deadline 6/11.

Zakázka na služby na vytvoření databáze a vypracování modelu pro odhad působení na seznamu uvedených nebezpečných chemikálií při práci v členských státech Evropské unie a v zemích ESVO/EHS. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální. Kontrakt na 24 měsíců. Budget €450.000. Deadline 3/12.

Pronájem odpadových kontejnerů. Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro referenční materiály a měření, Geel, Belgie. Rámcová smlouva na 48 měsíců. Budget max. €150.000. Deadline 15/11.

Program odborné přípravy pro nově najaté zaměstnance EU. Zadavatel: Evropská správní škola, Brusel. Popis: Zadavatel poptává služby odborné přípravy zaměřené na pomoc účastníkům přizpůsobit se novému multikulturnímu pracovnímu prostředí a objevovat a seznámit se s hlavními aspekty týkajícími se práce v orgánech EU. Tyto služby odborné přípravy budou k dispozici nejen pro zaměstnance v orgánech EU, ale také pro zaměstnance v agenturách Evropské unie a dalších institucích a kancelářích v Bruselu a Lucemburku. Hlavními úkoly jsou: i. nabídnout uváděcí program a dodatečné semináře zaměřené na pomoc účastníkům přizpůsobit se novému multikulturnímu prostředí a objevovat a seznámit se s hlavními aspekty týkajícími se práce v orgánech EU; ii. vytvářet nové programy v souladu s požadavky orgánů a jejich zaměstnanců; iii. zajistit tým školitelů na provedení těchto programů odborné přípravy jménem školy; iv. vytvářet a provádět dle potřeby připravené kurzy odborné přípravy v souladu se specifickými požadavky orgánu či skupiny orgánů. Přibližně dvě třetiny kurzů odborné přípravy budou v angličtině a jedna třetina ve francouzštině. Smlouva na 48 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 2/12.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.