Evropské tendry, úterý 5/11

Technické hodnocení národních/regionálních výpočetních metod uplatněných členskými státy pro výpočet energetické náročnosti budov v rámci nového znění směrnice o energetické náročnosti budov. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku. Budget nespecifikován. Kontrakt na 7 měsíců. Deadline 20/12.

Renovace budovy Václava Havla v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Zadavatel: Evropský parlament, Štrasburk. Půjde o kompletní renovaci budovy Václava Havla ve vlastnictví Evropského parlamentu ve Štrasburku, v současné době neobývané, jakož i výstavba pěšího můstku a terénní úpravy okolního prostředí. Kontrakt na 440 dní. Orientační budget €10.000.000. Deadline 6/1/2014 (detaily zde).

Rámcová smlouva na pořízení vybavení, licencí, podpory a údržby postprodukční videoplatformy Generálního sekretariátu Rady EU. Zadavatel: Rada Evropské unie, generální sekretariát. Stručný popis: Audiovizuální oddělení Generálního sekretariátu Rady Evropské unie (GSC EU) poptává pravidelné modernizace a zvyšování kapacity své digitální postprodukční videoplatformy a pracovního toku bezpáskového střihu (VPPP). Jedná o hlavní nástroj, který má AV oddělení k dispozici pro zpracování a digitalizaci videozáznamů, střihu, přeměny, distribuci a archivování všech videí vyprodukovaných GS EU. S cílem zachování aktuálnosti této platformy vzhledem k technologickému vývoji a splnění požadavků na výrobu videonahrávek ve vysílací kvalitě jsou nutné pravidelné přechody stávající infrastruktury na vyšší verzi (např. aplikace, produkční moduly a hardware). Kromě těchto vylepšení audiovizuální oddělení dále poptává zvýšení kapacity VPPP a zajištění její bezpečnosti, zabezpečení, účinnosti a hladkého průběhu souborového pracovního toku. Poskytovatel služeb bude odpovědný za zajištění těchto vylepšení a další (hardwarové a softwarové) aplikace, zařízení a moduly (včetně dodání, instalace, zabudování do stávající správy mediálních aktiv (MAM) a souborový pracovní tok, podporu, zaškolení a údržbu) a jakékoli související dodávky nebo služby. Tendr má dvě na sobě nezávislé položky: 1) Konkrétní moduly/výrobky/služby vztahující se ke kmenovým činnostem prostředí postprodukční videoplatformy a správy mediálních aktiv: výrobky Cinegy a Digital Rapids, ukládání médií a související materiál (hardware, software, síťové prvky). 2) Moduly/výrobky/služby vztahující se k vedlejším činnostem prostředí postprodukční videoplatformy a správy mediálních aktiv: zařízení, aplikace a softwarové licence zabezpečující, usnadňující a umožňující souborový pracovní tok VPPP. Rámcová smlouva na dva roky. Budget nespecifikován. Deadline 2/12.

Telekomunikační služby pro agenturu EFCA: internet a pevná telefonická linka. Zadavatel: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu, Vigo, Španělsko. Tendr bude mít dva na sobě nezávislé loty (internet, pevná linka). Smlouva na 48 měsíců. Celkový budget €215.000. Deadline 10/12.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.