Evropské tendry, úterý 27/8

Zakázka na opravu fasád a střech budov č. 308, 309 a 312 Institutu pro energii a dopravu Společného výzkumného střediska. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro energii a dopravu, Petten, Nizozemsko. Ze zadání: „Do č. 308, 309 a 312 již jistou dobu zatéká. Architektonickým průzkumem byly zjištěny některé architektonické závady, které ve spojení s nutnou údržbou mohou způsobovat vážné zatékání. Tato výzva k účasti v nabídkovém řízení zahrnuje provedení údržby a opravení architektonických závad“. Budget mezi €350.000 a €425.000. Deadline 8/10.

Malířské práce „na zavolání“ v kancelářích a chodbách Evropského patentového úřadu v Rijswijku., Nizozemsko. Zadavatel: Evropský patentový úřad. Smlouva na 12 měsíců. Budget nespecifikován – rozhoduje cena. Deadline 1/10.

Odstranění staré podlahové krytiny, dodávka a poklad nové podlahové krytiny v kancelářích a chodbách Evropského patentového úřadu v Rijswijku. Zadavatel: Evropský patentový úřad. Smlouva na 12 měsíců (může být 2x prodloužena). Od  20 m2 do 300 m2 podlahové plochy denně. Budget nespecifikován. Deadline 1/10.

Průběžné přezkoumání (ROM) realizace projektů a programů financovaných Evropskou unií v rámci její vnější pomoci. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid. Zakázka je rozdělena na 6 položek: položka č. 1: přezkoumání realizace projektů a programů financovaných Evropskou unií v případě regionu sousedství; položka č. 2: přezkoumání realizace projektů a programů financovaných Evropskou unií v regionu subsaharské Afriky včetně programů v rámci zemí AKT a celoafrických programů; položka č. 3: přezkoumání realizace projektů a programů financovaných Evropskou unií v případě asijských a tichomořských regionů včetně ZZÚ; položka č. 4: přezkoumání realizace projektů a programů financovaných Evropskou unií v Latinské Americe a Karibiku včetně Kuby a ZZÚ; položka č. 5: přezkoumání realizace centrálně řízených projektů a programů financovaných Evropskou unií v rámci tematických programů (CMTP) a položka č. 6: zabezpečení kvality ve vztahu k přezkoumání realizace projektů a programů financovaných Evropskou unií. Kontrakt na 4 roky. Celkový budget: mezi €95.000.000 a €108.000.000. Deadline 4/10.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.