Evropské tendry, úterý 13/8

Právní, ekonomická a technická pomoci v oblasti regulace energetiky. Zadavatel: evropská Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Lublaň, Slovinsko. Zakázka je rozdělena do tří položek 1) právní pomoc v oblasti regulace energetiky, 2) hospodářská pomoc v oblasti regulace energetiky, 3) technická pomoc v oblasti regulace energetiky. Kontrakt na 24 měsíců. Budget max 2.100.000 euro. Deadline 30/9.

Poradenské služby v oblasti IT. Zadavatel: evropská Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Lublaň, Slovinsko. Zadavatel požaduje poradenství při zavádění informačního systému agentury REMIT (ARIS), konkrétně specializovaných služeb podpory v oblasti IT v následujících oblastech IT: IT bezpečnost, IT SDLC (životní cyklus vývoje softwaru), podniková architektura IT, kvalita IT, databáze, datový sklad, návrh a řízení komplexních systémů IT a systémy a platformy pro obchodování v oblasti energetiky a řízení rizik. Kontrakt na 24 měsíců. Budget max 2.000.000 euro. Deadline 1/10.

Standardizace lokálních rozšiřujících systémů pro Galileo, Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro podniky a průmysl, Brusel. Cílem této zakázky na služby je poskytnutí podpory pro standardizaci lokálních prvků rozšiřujících Galileo a pomoci při jejich převzetí do určených aplikací. Budget 800.000 euro. Smlouva na 36 měsíců. Deadline 4/10.

Studie a analýza na téma: rostlinné a živočišné genetické zdroje EU. Zadavatel: Evropská komise, Brusel. Cílem této přípravné akce je poskytnout vstupní informace o tom, jak zlepšit komunikaci, výměnu znalostí a navazování kontaktů mezi všemi zainteresovanými subjekty, kteří by mohli mít zájem o činnosti týkající se zachování genetických zdrojů relevantních pro zemědělství, jakož i nalézt cesty směrem k trvale udržitelnému a ekonomicky zdravému využívání těchto zdrojů. Smlouva na 24 měsíců. Budget 1.200.000 až 1.500.000 euro. Deadline: 25/10.

Bezpečnostní kontroly. Zadavatel: Evropské komise, Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Lucemburk. Zakázka zahrnuje dvě položky: 1) zajištění statutárních environmentálních kontrol a kontrol týkajících se bezpečnosti a dobrých životních podmínek v zařízeních nebo prostorách budov, které již jsou nebo v budoucnosti budou obývány Evropskou komisí; Úřadem pro publikace Evropské unie; Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie; v Lucemburském velkovévodství, 2) koordinace ochrany zdraví a bezpečnosti v budovách, které již jsou nebo v budoucnosti budou obývány Evropskou komisí, Úřadem pro publikace Evropské unie a Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie v Lucemburku. Smlouva na 48 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 19/9.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.