Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, úterý 13/8

·

Právní, ekonomická a technická pomoci v oblasti regulace energetiky. Zadavatel: evropská Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Lublaň, Slovinsko. Zakázka je rozdělena do tří položek 1) právní pomoc v oblasti regulace energetiky, 2) hospodářská pomoc v oblasti regulace energetiky, 3) technická pomoc v oblasti regulace energetiky. Kontrakt na 24 měsíců. Budget max 2.100.000 euro. Deadline 30/9.

Poradenské služby v oblasti IT. Zadavatel: evropská Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Lublaň, Slovinsko. Zadavatel požaduje poradenství při zavádění informačního systému agentury REMIT (ARIS), konkrétně specializovaných služeb podpory v oblasti IT v následujících oblastech IT: IT bezpečnost, IT SDLC (životní cyklus vývoje softwaru), podniková architektura IT, kvalita IT, databáze, datový sklad, návrh a řízení komplexních systémů IT a systémy a platformy pro obchodování v oblasti energetiky a řízení rizik. Kontrakt na 24 měsíců. Budget max 2.000.000 euro. Deadline 1/10.

Standardizace lokálních rozšiřujících systémů pro Galileo, Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro podniky a průmysl, Brusel. Cílem této zakázky na služby je poskytnutí podpory pro standardizaci lokálních prvků rozšiřujících Galileo a pomoci při jejich převzetí do určených aplikací. Budget 800.000 euro. Smlouva na 36 měsíců. Deadline 4/10.

Studie a analýza na téma: rostlinné a živočišné genetické zdroje EU. Zadavatel: Evropská komise, Brusel. Cílem této přípravné akce je poskytnout vstupní informace o tom, jak zlepšit komunikaci, výměnu znalostí a navazování kontaktů mezi všemi zainteresovanými subjekty, kteří by mohli mít zájem o činnosti týkající se zachování genetických zdrojů relevantních pro zemědělství, jakož i nalézt cesty směrem k trvale udržitelnému a ekonomicky zdravému využívání těchto zdrojů. Smlouva na 24 měsíců. Budget 1.200.000 až 1.500.000 euro. Deadline: 25/10.

Bezpečnostní kontroly. Zadavatel: Evropské komise, Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Lucemburk. Zakázka zahrnuje dvě položky: 1) zajištění statutárních environmentálních kontrol a kontrol týkajících se bezpečnosti a dobrých životních podmínek v zařízeních nebo prostorách budov, které již jsou nebo v budoucnosti budou obývány Evropskou komisí; Úřadem pro publikace Evropské unie; Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie; v Lucemburském velkovévodství, 2) koordinace ochrany zdraví a bezpečnosti v budovách, které již jsou nebo v budoucnosti budou obývány Evropskou komisí, Úřadem pro publikace Evropské unie a Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie v Lucemburku. Smlouva na 48 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 19/9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe