Evropské tendry, úterý 12/11

Poradenské služby v oblasti zdravotnictví. Zadavatel: Evropská unie, zastoupená Evropskou komisí jménem a ve prospěch přijímajících zemí.  Popis: Zakázka bude spočívat v poskytnutí poradenských služeb v určitém rozsahu pro Evropskou komisi, a to jak její ústředí, tak pro delegace, s cílem zvýšit účinnost rozvojové pomoci EU v oblasti zdravotnictví prostřednictvím vhodné podpory v klíčových fázích projektového/programového cyklu a prostřednictvím prohloubení know-how a způsobilosti zaměstnanců odpovídajících za operace v odvětví zdravotnictví. Zhotovitel rovněž podpoří příspěvek EU k debatě o mezinárodní politice a k definici svých vlastních strategií spolupráce v odvětví zdravotnictví; posílí rámec odpovědnosti a zviditelnění EU. V neposlední řadě zhotovitel na požádání a v případě, že to dovolí dostupné zdroje, přispěje k posílení technických kapacit hlavních činitelů EU v oblasti zdravotnictví. Kontrakt na 36 měsíců. Budget €2.000.000. Deadline 16/12.

Rámcová smlouva na výzkum a technickou pomoc v oblasti veřejných zakázek. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby. Popis: požadované služby mají za cíl poskytnout oddělením Komise právní výzkum a technickou pomoc na podporu činnosti týkající se formulování a monitorování uplatňování zákona EU v oblasti veřejných zakázek. Kontrakt na 4 roky. Budget €960.000.Deadline 23/12.

Poskytování externích služeb v oblasti vývoje, studií a podpory informačních systémů (ESP-DESIS III). Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro informatiku. Rámcová smlouva na dva roky. Rozsah: 9 600 člověkoroků (orientačně, nezávazně) v případě všech položek pro maximální možnou dobu trvání rámcových smluv. Smlouva na 2 roky. Budget nespecifikován. Deadline 27/1.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.