Evropské tendry, úterý 11/6

Projektant (fyzická nebo právnická osoba) v programu AutoCad pro účely aktualizace stávající databáze výkresů. Zadavatel: Institut pro energii a dopravu Společného výzkumného střediska Evropské komise, Petten, Nizozemsko. Doba trvání smlouvy: 48 měsíců. Budget: €125.000 až €145.000. Deadline: 22/8. Zadávací dokumenatci dostanu během dne, můžu přeposlat. Zájemci pište: horejsi.tomas@gmail.com.

Infrastruktura servisního střediska evropského Globálního navigačního satelitního systému. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro podniky a průmysl, Brusel, Belgie. Bude uzavřena tříletá rámcová smlouva na návrh, vývoj, nasazení, převzetí, údržbu, záruku a podporu pro infrastrukturu servisního střediska GNSS programu Galileo, které bude vybudováno ve španělském Madridu. Budget €15.000.000. Deadline 12/8.

Další rámcová smlouva týkající se operací a služeb hostování servisního střediska evropského Globálního navigačního satelitního systému. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro podniky a průmysl, Brusel, Belgie. Kontrakt na 2 roky. Budget také €15.000.000. Rámcová smlouva bude pokrývat provoz a související služby hostování pro budoucí servisní středisko GNSS (bude zřízeno ve Madridu). Deadline 12/8.

Výzva k vyjádření zájmu ohledně zakázek na dodávky a služby v oblasti technického a IT bezpečnostního zařízení. Zadavatel:  Evropská komise – Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost. Vybrané firmy budou průběžně dostávat výzvy k účasti v konkrétních uzavřených tendrech. Platnost seznamu: 3 roky od vyhlášení výzvy. Doporučuji! Dlouhodobé, ale s největší šancí na úspěch!

Bezpečnostní zařízení pro vstupní halu budovy Evropského parlamentu v Bruselu. Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro předsednictvo. Zakázka zahrnuje dodávku, instalaci, konfiguraci, integraci do stávajícího systému a uvedení do provozu modulů pro kontrolu přístupu a bezpečnost, jakož i jejich údržbu během záruční doby. Konkrétně půjde o: přístupové chodby s kontrolou přístupu (1CAS,1CAS/PMR), volumetrický radar pro vnitřní prostor, mobilní rentgenové zařízení k prohlídce zavazadel, mobilní průchozí detektory kovu, vybavení pro dveře s kontrolou vstupu, dveře nouzových východů, dveře, turnikety a garážové dveře (pozn: zařízení pro kontrolu přístupu musí být vybavení značky IDCS, aby bylo kompatibilní se stávajícím systémem). Doba trvání kontraktu: 6 měsíců. Budget neupřesněn, v řádek stovek tisíců euro. Deadline 31/7.

Studie o toxicitě vystavení působení vícero chemických látek u včel a modelování dopadu na růst populace včel za použití modelů DEB-TOX. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Parma, Itálie. Cílem zakázky je realizace toxikologických studií v případě samostatné a několikanásobné expozice pesticidům a znečisťujícím látkám následujících druhů/věkových skupin včel: zkoušky akutní ústní letální toxicity, které mají být provedeny u dospělých jedinců a larev včely medonosné (Apis mellifera spp.) a dospělých jedinců čmeláka (Bombus sp.) a samotářských včel (Osmia sp.); zkoušky chronické ústní letální a subletální toxicity (28 dní), které mají být provedeny u dospělých jedinců včely medonosné (Apis mellifera spp.), čmeláka (Bombus sp.) a samotářských včel (Osmia sp.). Délka kontraktu: 24 měsíců. Budget €250.000. Deadline: 16/8.

Studie o možnostech, jak zvýšit kvalitu procesu certifikace v oblasti počáteční odborné vzdělávání a přípravy. Zadavatel: EU agentura Cedefop, Soluň, Řecko. Výsledky studie by měly pomoci vytvořit důvěru a podpořit relevantnost kvalifikace pro pracovní trh a jednotlivce. Studie prozkoumá, do jaké míry přechod k výsledkům vzdělávání ovlivňuje opatření pro zajištění kvality certifikace počáteční odborné vzdělávání a přípravy. Kontrakt na 18 měsíců. Budget €200.000. Deadline k podání nabídek: 30/8.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.