Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, úterý 11/6

·

Projektant (fyzická nebo právnická osoba) v programu AutoCad pro účely aktualizace stávající databáze výkresů. Zadavatel: Institut pro energii a dopravu Společného výzkumného střediska Evropské komise, Petten, Nizozemsko. Doba trvání smlouvy: 48 měsíců. Budget: €125.000 až €145.000. Deadline: 22/8. Zadávací dokumenatci dostanu během dne, můžu přeposlat. Zájemci pište: horejsi.tomas@gmail.com.

Infrastruktura servisního střediska evropského Globálního navigačního satelitního systému. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro podniky a průmysl, Brusel, Belgie. Bude uzavřena tříletá rámcová smlouva na návrh, vývoj, nasazení, převzetí, údržbu, záruku a podporu pro infrastrukturu servisního střediska GNSS programu Galileo, které bude vybudováno ve španělském Madridu. Budget €15.000.000. Deadline 12/8.

Další rámcová smlouva týkající se operací a služeb hostování servisního střediska evropského Globálního navigačního satelitního systému. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro podniky a průmysl, Brusel, Belgie. Kontrakt na 2 roky. Budget také €15.000.000. Rámcová smlouva bude pokrývat provoz a související služby hostování pro budoucí servisní středisko GNSS (bude zřízeno ve Madridu). Deadline 12/8.

Výzva k vyjádření zájmu ohledně zakázek na dodávky a služby v oblasti technického a IT bezpečnostního zařízení. Zadavatel:  Evropská komise – Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost. Vybrané firmy budou průběžně dostávat výzvy k účasti v konkrétních uzavřených tendrech. Platnost seznamu: 3 roky od vyhlášení výzvy. Doporučuji! Dlouhodobé, ale s největší šancí na úspěch!

Bezpečnostní zařízení pro vstupní halu budovy Evropského parlamentu v Bruselu. Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro předsednictvo. Zakázka zahrnuje dodávku, instalaci, konfiguraci, integraci do stávajícího systému a uvedení do provozu modulů pro kontrolu přístupu a bezpečnost, jakož i jejich údržbu během záruční doby. Konkrétně půjde o: přístupové chodby s kontrolou přístupu (1CAS,1CAS/PMR), volumetrický radar pro vnitřní prostor, mobilní rentgenové zařízení k prohlídce zavazadel, mobilní průchozí detektory kovu, vybavení pro dveře s kontrolou vstupu, dveře nouzových východů, dveře, turnikety a garážové dveře (pozn: zařízení pro kontrolu přístupu musí být vybavení značky IDCS, aby bylo kompatibilní se stávajícím systémem). Doba trvání kontraktu: 6 měsíců. Budget neupřesněn, v řádek stovek tisíců euro. Deadline 31/7.

Studie o toxicitě vystavení působení vícero chemických látek u včel a modelování dopadu na růst populace včel za použití modelů DEB-TOX. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Parma, Itálie. Cílem zakázky je realizace toxikologických studií v případě samostatné a několikanásobné expozice pesticidům a znečisťujícím látkám následujících druhů/věkových skupin včel: zkoušky akutní ústní letální toxicity, které mají být provedeny u dospělých jedinců a larev včely medonosné (Apis mellifera spp.) a dospělých jedinců čmeláka (Bombus sp.) a samotářských včel (Osmia sp.); zkoušky chronické ústní letální a subletální toxicity (28 dní), které mají být provedeny u dospělých jedinců včely medonosné (Apis mellifera spp.), čmeláka (Bombus sp.) a samotářských včel (Osmia sp.). Délka kontraktu: 24 měsíců. Budget €250.000. Deadline: 16/8.

Studie o možnostech, jak zvýšit kvalitu procesu certifikace v oblasti počáteční odborné vzdělávání a přípravy. Zadavatel: EU agentura Cedefop, Soluň, Řecko. Výsledky studie by měly pomoci vytvořit důvěru a podpořit relevantnost kvalifikace pro pracovní trh a jednotlivce. Studie prozkoumá, do jaké míry přechod k výsledkům vzdělávání ovlivňuje opatření pro zajištění kvality certifikace počáteční odborné vzdělávání a přípravy. Kontrakt na 18 měsíců. Budget €200.000. Deadline k podání nabídek: 30/8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe