Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, středa 5/6

·

Dodávka tištěných a/nebo elektronických verzí nejrůznějších periodik a zajištění služby elektronického věstníku a souvisejících služeb podpory. Zadavatel: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, Lisabon. Půjde o dodávky pro dokumentační středisko EMCDDA. Uzavřena bude rámcová smlouva na 4 roky, s jedním uchazečem. Budget €100.000. Deadline: 12/7.

Bezpečnostní služby pro Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu se sídlem ve Valettě, Malta.  Vítěz dostane smlouvu na 2 roky (s možností jednoho prodloužení), bude poskytovat služby bezpečnostní ostrahy a recepce v prostorách úřadu. Rozpočet €384.000. Deadline 15/7.

Podpora EU v oblasti boje proti nezákonnému kácení stromů a souvisejícímu obchodu. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí. Vítěz tendru bude poskytovat služby související s kontrolou a vymáháním plnění nařízení proti nezákonnému kácení a obchodu s dřevem přímo na území členských států. Doba trvání kontraktu 36 měsíců. Rozpočet mezi €275.000 a €300.000. Deadline 24/7.

Monitoring patentovacích činností evropského GNSS (Globální navigační satelitní systém). Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro podniky a průmysl. Vítězný uchazeč bude sledovat trendy v oblasti patentovacích činností souvisejících s GNSS u světových konkurentů a shromažďovat příslušné údaje. Kontrakt na 4 roky. Budget: €200.000. Deadline: 3/9.

Dodání a údržba osvitové jednotky s kovovými deskami typu „Computer to Plate“. Zadavatel: Evropská komise – Úřad pro infrastrukturu. Zakázka zahrnuje dodání, doručení, instalaci a zprovoznění osvitové jednotky s kovovými deskami typu „Computer to Plate“ (CTP), včetně dodání kompletní technické a komerční dokumentace a dále všech návodů k použití, údržbě a zabezpečení a zaškolení nejméně 4 obslužných pracovníků v jedné z budov Komise v Bruselu + všestrannou údržbu včetně aktualizací a veškerého souvisejícího softwaru, odstranění stávající CTP jednotky, (Kodak CREO Lotem 400, včetně stohovače a proplachovacího zařízení). Doba trvání smlouvy: 72 měsíců. Budget: €150.000 až €200.000. Deadline: 19/7.

Studie o možnostech vyšších vzdělávacích institucí rozvíjet podnikatelské aktivity a kapacity. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, ředitelství pro celoživotní vzdělání, Brusel. Smlouva na 15 měsíců. Budget €300.000. Deadline: 30/8.

Rekonstrukce jedné z budov Soudního dvoru EU v Lucemburku.  Zadavatel: Soudní dvůr Evropské unie – Generální ředitelství pro infrastrukturu. Jde o budovu Allegro na adrese 35A, boulevard Kennedy, Lucemburk. Detaily: rekonstrukce kancelářských prostor (+/- 3 000 m2),  práce týkající se příček, truhlářských konstrukcí, elektroinstalací (nízko a vysokonapěťových), zařízení požární signalizace, zařízení vytápění, ventilace a klimatizace a podlahových krytin (demolice/demontáž, odstranění, rekonstrukce, úpravy). Malířské a úklidové práce. Rozpočet €200.000. Deadline je přímo ďábelský: 11/6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe