Evropské tendry, středa 29/1

Studie na téma „definiční fáze týkající se začlenění dálkově řízeného leteckého systému do Evropského systému civilního letectví“. Zadavatel: Společný podnik SESAR (Single European Sky). Popis: Tato studie stanoví konkrétní práce, zdroje, časový rámec, které budou realizovány z hlediska výzkumu a vývoje v oblasti řízení letového provozu s cílem dosáhnout bezpečné integrace RPAS do nesegregovaného prostředí řízení leteckého provozu v evropském kontrolovaném prostoru od roku 2016. Kontrakt na 18 měsíců. Budget €3.000.000. Deadline 25/3.

Poskytování asistenčních služeb pro informační středisko Zastoupení Evropské komise v Polsku. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci. Popis: předmětem zakázky je poskytování služeb spočívajících ve zpracování dotazů, které budou vzneseny návštěvníky informačního střediska osobně či jednotlivci a institucemi telefonicky nebo elektronickou poštou. Měsíčně je na adresu informačního střediska vzneseno zhruba 500–700 dotazů osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou. Poskytovatel služeb musí zajistit kvalifikované asistenty, kteří budou přítomni během otevírací doby informačního střediska a budou poskytovat informace, poradenství a pomoc v souladu s individuálními požadavky. Kontrakt na 4 roky. Budget €320.000. Deadline 10/3.

Vyřazení systému dekontaminace odpadní vody z provozu. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro referenční materiály a měření, Geel, Belgie. Kontrakt na 8 měsíců. Budget €100.000. Deadline 12/3.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.