Evropské tendry, středa 26/2

Výzva k vyjádření zájmu v rámci sestavování seznamu externích odborníků v oblasti zdravotnictví. Zadavatel: Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (CHAFEA), Lucemburk. CHAFEA hledá experty v souvislosti s prováděním druhého programu v oblasti zdraví (2008–2013) a třetího programu v oblasti zdraví (2014–2020). Jejich úkolem bude mimo jiné hodnotit žádosti o granty/dotace a nabídky ve vyhlašovaných tendrech. Hrazení ubytování, diety a cestovné samozřejmostí (zhruba 400€/den). Základní kritéria: vysokoškolské vzdělání, alespoň pětiletá pracovní praxi v jedné nebo několika oblastech priorit druhého nebo třetího programu v oblasti zdraví, angličtina na úrovni B2.

Rámcová smlouva o provedení služeb zajištění údajů o provozu lehkých vozidel. Zadavatel: Evropská komise, GŘ pro Společné výzkumné středisko, Ústav pro energetiku a dopravu, Ispra, Itálie. Cílem tohoto nabídkového řízení je zajištění údajů o provozu v řádu tisíců vozidel na město/oblast/okres, které jsou předmětem zájmu, jež budou pořízeny ve vztahu k osobním vozidlům prostřednictvím sledovacích zařízení. Oddělení pro udržitelnou dopravu Ústavu pro energetiku a dopravu (IET-STU) se věnuje výzkumným činnostem v oblasti emisí znečišťujících látek z pohyblivých zdrojů, a to konkrétně ze silničních vozidel, a provádění zkoušek a přednormativním výzkumem elektrifikace silniční dopravy a interoperability s inteligentními elektrickými sítěmi. V souvislosti s další podporou těchto činností roste význam analýzy typického chování řidičů ve městech a regionech. Smlouva na 4 roky. Budget €600.000. Deadline k podání nabídek 14/4.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.