Evropské tendry, středa 21/8

Dodávka, instalace a údržba pokladních terminálů a pokladen a souvisejícího vybavení. Zadavatel:  Stravovací služba Soudního dvora Evropské unie, Lucemburk. Maximálně nákup 16 pokladních terminálů a 1 serveru pro správu pošty a související „kompletní“ údržba. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €190.000. Deadline: 9/10.

Lékařská a logistická podpora pro případy repatriace zahraničních zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků z lékařských důvodů zaměstnaných v delegacích Evropské unie v třetích zemích. Zadavatel: Evropská služba pro vnější činnost, Brusel. Cílem je uzavřít rámcovou smlouvu se společností specializovanou v oblasti poskytování lékařské a logistické podpory v případech evakuace z lékařských důvodů v nouzových situacích a v případech krajní nouze. Poskytovatel musí: organizovat pohotovostní poplachové volací centrum s provozem 24 hodin po 7 dní v týdnu (pohotovostní službu) za účelem nabídnutí okamžitého poradenství a pomoci, stále dosažitelného prostřednictvím telefonu a e-mailu, zaznamenat všechny potřebné informace, provést hodnocení situace a zformulovat doporučení, nabídnout lékařské odborné poradenství, včetně místních lékařských služeb, a projednat je s lékařem Evropské komise/Evropské služby vnější akce s cílem nalézt nejlepší možnosti řešení pro pacienta, v případě specializované zdravotnické dopravy stanovit a zaslat podrobný odhad nákladů na lékařskou evakuaci/repatriaci odpovědnému oddělení (v případě krajní nouze: pokud to čas umožňuje), zajistit organizaci dopravy s patřičnou lékařskou podporou na nejbližší vhodné místo, kde může být poskytnuta příslušná lékařská péče (nebo na místo původu nebo do Bruselu). Počet zahraničních zaměstnanců pracujících ve 138 delegacích EU nacházejících se v zemích mimo Evropské unie je přibližně 2.200 osob. Celkový počet zainteresovaných osob (zaměstnanců a rodiny) činí přibližně 6.000. Rozsah zakázky zahrnuje základní poplatek (za organizování nouzového poplachového centra) s odhadovanou roční hodnotou v rozsahu mezi €40.000 a €60.000 + úhrady nákladů specializované lékařské dopravy v případě krajní nouze (2 až 5 případů ročně s celkovými průměrnými náklady od €150.000 do €200.000 ročně). Odhadovaná hodnota uvedená pro celou 4letou dobu zakázky se týká pouze základního poplatku (za organizování nouzového poplachového centra). Deadline 4/10.

Rozšíření systému rozvodu plynu v Ústavu pro energetiku a dopravu. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Ústav pro energetiku a dopravu, Petten, Nizozemsko. Středisko chce uzavřít smlouvu na dodávku a instalaci systému rozvodu plynu pro dvě laboratoře, včetně odsávacího systému a ventilačního systému jako příslušenství, který bude zřízen v místnostech 090 a 180 nacházejících se v budově 310 Společného výzkumného střediska v Pettenu, a s tímto související služby. Kontrakt na 72 měsíců. Budget €280.000. Deadline 30/9.

Dodání družicových dat z dálkového průzkumu a souvisejících služeb na podporu kontrol v rámci společné zemědělské politiky. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro životní prostředí a udržitelný rozvoj, Ispra, Itálie. Dodavatel poskytne družicové snímky, bude spravovat časový harmonogram pořizování snímků a zajistí jejich včasné doručení. Odhaduje se, že zakázka bude zahájena v zimě roku 2013, aby bylo možné zahájit správu pořizování snímků pro kampaň kontrol SZP pro rok 2014. Kontrakt na 4 roky. Budget €22.300.000. Deadline 7/10.

Zakázka na dodávku zkušební stanice elektrolyzéru SOEC včetně poskytnutí souvisejících služeb. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Ústav pro energetiku a dopravu, Petten, Nizozemsko. Zadavatel zřídil a provozuje zkušební laboratoř pro palivové články a vodík, pro tuto laboratoř má Komise v plánu zakoupit vysokotlakou zkušební stanici elektrolyzéru SOEC včetně pece. Toto zařízení se bude používat pro zkoušení samostatných článků a popřípadě samostatných opakovacích jednotek  článků s tuhými oxidy fungujících v režimu palivových článků (palivový článek s tuhými oxidy nebo SOFC) a také v režimu elektrolyzéru (elektrolytický článek s tuhými oxidy nebo SOEC). Tyto testy mohou zahrnovat analýzy plynu vstupních a výstupních proudů. Kontrakt na 69 měsíců. Budget €440.000. Deadline 30/9.

Evropský systém získávání informací o aktuální situaci (na internetu). Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologii, Brusel. Studie „Evropský systém získávání informací o aktuální situaci“ má za cíl poskytnout Evropské komisi potřebné informace pro posouzení proveditelnosti vytvoření evropské federace pro monitorování cenzury na internetu a lidských práv. Úkoly studie jako takové se zaměřují na určení rámce správy a systémové infrastruktury, které by měly řídit a podporovat činnosti možné federace. Smlouva na 23 měsíců. Budget €400.000. Deadline 26/9.

Monitoring médií v Lucembursku. Zadavatel: Evropský parlament, informační kancelář v Lucemburku. Jde o jeden z tendrů v rámci pokrytí celé EU, Slovensko už vyhlášeno bylo, na Česko se ještě čeká.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.