Evropské tendry, středa 19/6

Dodávka síťových tiskáren. Zadavatel: Generální sekretariát Rady Evropské unie. Výzva rozdělena do tří položek: 1) sekční síťové černobílé laserové tiskárny formátu A4, 2) sekční síťové barevné laserové tiskárny formátu A4, 3) sekční síťové barevné laserové tiskárny formátu A3. Celkem bude v příštích 4 letech třeba 785 tiskáren. Smlouva na 48 měsíců. Budget nespecifikován (nižší nabídka vyhrává). Deadline 16/7.

Pilotní projekt na zlepšení komunikace mezi neslyšícími a nedoslýchavými osobami a orgány EU. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro spravedlnost. Ze zadání: Celkovým cílem zakázky je vytvořit úplný konverzační systém pro komunikaci mezi neslyšícími a nedoslýchavými osobami za použití hlasové komunikace v kontextu veřejné správy EU na základě dálkového poskytování potřebných tlumočnických nebo titulkovacích služeb. Kontrakt na 12 měsíců a €750.000. Deadline k podání nabídky: 20/8.

Studie budoucích optimalizací infrastruktury Galileo pro poskytování služeb. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro podniky a průmysl. Vítěz tendru má vymezit potřeby a funkce budoucí platformy Galileo pro řešení technických obtíží, stanovit již existující prostředky vyvinuté v průběhu návrhu a nasazení systémové infrastruktury a stanovit potřeby a funkce budoucího integrovaného logistického podpůrného střediska Galileo. Kontrakt na 6 měsíců. Budget €300.000. Deadline 10/9.

Rozvoj, realizace a řízení on-line médií věnovaných záležitostem EU. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro komunikaci. Evropská komise hodlá vytvořit on-line medium, které bude přinášet zprávy a podávat přehled aktuálních událostí v EU, bude nabízet množství pohledů na Evropskou unii a zároveň posilovat účast občanů a bude v různých evropských jazycích. Celkovým cílem je zvýšit informovanost o Evropě, diverzifikovat stávající pokrytí unijních událostí na základě digitálních platforem, posílit informovanost a porozumění občanů v oblasti záležitostí EU a podněcovat výměny názorů a debatu na klíčová aktuální témata. Maximální rozpočet je €3.200.000 na 1 rok. kontakt na 4 roky. Deadline 14/8.

Poskytnutí poradenských služeb v oblasti IT. Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí EEA, Kodaň, Dánsko. Popis zakázky: EEA si přeje zajistit poradenské služby v oblasti IT v těchto oblastech: 1) systémy pro vývoj internetových stránek Zope/Plone/Python a 2) dostupnost pro asistenční službu první úrovně. Požadované služby by zahrnovaly: vývoj softwaru open source pro webové aplikace v oblasti Python, Zope a Plone, podporu tvorby internetových stránek, makety a prototypizace uživatelského rozhraní, testování uživatelského rozhraní, testy použitelnosti, zavádění sémantického webu, poskytnutí vzdělávacích a školicích materiálů, být k dispozici pro první úroveň asistenční služby za účelem odezvy na otázky uživatelů týkající se interakce systému, zpráv o chybách… Smlouva na 48 měsíců. Budget €2.800.000. Deadline 31/7.

Posouzení služeb péče o děti v Evropě. Zadavatel: Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Dublin, Irsko. Smlouva na 12 měsíců. Rozpočet €120.000. Deadline 24/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.