Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, středa 19/6

·

Dodávka síťových tiskáren. Zadavatel: Generální sekretariát Rady Evropské unie. Výzva rozdělena do tří položek: 1) sekční síťové černobílé laserové tiskárny formátu A4, 2) sekční síťové barevné laserové tiskárny formátu A4, 3) sekční síťové barevné laserové tiskárny formátu A3. Celkem bude v příštích 4 letech třeba 785 tiskáren. Smlouva na 48 měsíců. Budget nespecifikován (nižší nabídka vyhrává). Deadline 16/7.

Pilotní projekt na zlepšení komunikace mezi neslyšícími a nedoslýchavými osobami a orgány EU. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro spravedlnost. Ze zadání: Celkovým cílem zakázky je vytvořit úplný konverzační systém pro komunikaci mezi neslyšícími a nedoslýchavými osobami za použití hlasové komunikace v kontextu veřejné správy EU na základě dálkového poskytování potřebných tlumočnických nebo titulkovacích služeb. Kontrakt na 12 měsíců a €750.000. Deadline k podání nabídky: 20/8.

Studie budoucích optimalizací infrastruktury Galileo pro poskytování služeb. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro podniky a průmysl. Vítěz tendru má vymezit potřeby a funkce budoucí platformy Galileo pro řešení technických obtíží, stanovit již existující prostředky vyvinuté v průběhu návrhu a nasazení systémové infrastruktury a stanovit potřeby a funkce budoucího integrovaného logistického podpůrného střediska Galileo. Kontrakt na 6 měsíců. Budget €300.000. Deadline 10/9.

Rozvoj, realizace a řízení on-line médií věnovaných záležitostem EU. Zadavatel: Evropská komise – Generální ředitelství pro komunikaci. Evropská komise hodlá vytvořit on-line medium, které bude přinášet zprávy a podávat přehled aktuálních událostí v EU, bude nabízet množství pohledů na Evropskou unii a zároveň posilovat účast občanů a bude v různých evropských jazycích. Celkovým cílem je zvýšit informovanost o Evropě, diverzifikovat stávající pokrytí unijních událostí na základě digitálních platforem, posílit informovanost a porozumění občanů v oblasti záležitostí EU a podněcovat výměny názorů a debatu na klíčová aktuální témata. Maximální rozpočet je €3.200.000 na 1 rok. kontakt na 4 roky. Deadline 14/8.

Poskytnutí poradenských služeb v oblasti IT. Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí EEA, Kodaň, Dánsko. Popis zakázky: EEA si přeje zajistit poradenské služby v oblasti IT v těchto oblastech: 1) systémy pro vývoj internetových stránek Zope/Plone/Python a 2) dostupnost pro asistenční službu první úrovně. Požadované služby by zahrnovaly: vývoj softwaru open source pro webové aplikace v oblasti Python, Zope a Plone, podporu tvorby internetových stránek, makety a prototypizace uživatelského rozhraní, testování uživatelského rozhraní, testy použitelnosti, zavádění sémantického webu, poskytnutí vzdělávacích a školicích materiálů, být k dispozici pro první úroveň asistenční služby za účelem odezvy na otázky uživatelů týkající se interakce systému, zpráv o chybách… Smlouva na 48 měsíců. Budget €2.800.000. Deadline 31/7.

Posouzení služeb péče o děti v Evropě. Zadavatel: Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Dublin, Irsko. Smlouva na 12 měsíců. Rozpočet €120.000. Deadline 24/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe