Evropské tendry, středa 19/3

Třicet obrněných vozidel. Zadavatel: Evropská komise (EuropeAid) v programu „Společná zahraniční a bezpečnostní politika“ a „nástroj přispívající ke stabilitě a míru“. Zakázka bude zahrnovat požadavek na zřízení a údržbu parku 15 „velkých“ obrněných terénních vozidel s pohonem 4 kol (položka č. 1) a parku 15 „středně velkých“ obrněných terénních vozidel s pohonem 4 kol (položka č. 2), které budou k dispozici k rychlému dodání pro jakékoliv nové operace pro operace civilního krizového řízení (CCMO), zvláštní zástupce Evropské unie (EUSR), operace IcSP a operace spadající do odpovědnosti Služby pro nástroje zahraniční politiky, pro oddělení úřadů Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO), delegace EU a vojenské operace SBOP bez ohledu na to, kde se nacházejí a operace spadající do odpovědnosti Služby pro zahraniční politické nástroje, delegaci, úřady ECHO, vojenské operace SBOP, ústředí ESVČ nebo sklad SBOP. Deadline 20/5.

Vícestranná rámcová smlouva s opakovaným otevřením hospodářské soutěže v oblastech emisí a konkurenceschopnosti a ekonomické analýzy automobilového průmyslu. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro podniky a průmysl. Rámcová smlouva na 24 měsíců s maximálně čtyřmi uchazeči. Kontrakt obsáhne dvě různé položky: č. 1: emise a č. 2: konkurenceschopnost a ekonomická analýza automobilového průmyslu. Budget €8.000.000. Deadline 12/5.

Nákup, dodávka a instalace kancelářského nábytku v Domě Evropské unie v Helsinkách, Finsko. Zadavatel: Zastoupení Evropské komise ve Finsku. Evropská komise požaduje doručení a instalaci veškerého nábytku. Instalace nábytku se plánuje na 2. pololetí roku 2014. Rozpočet €80.000. Deadline 12/5.

Psaní reklamních textů, psaní scénářů a redakční služby pro Dům evropské historie. Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro komunikaci. Evropský parlament požaduje služby profesionálních tvůrců reklamních textů, scénářů a služby redaktorů, kteří dodají: * verze úplných reklamních textů / scénářů a redigovaných textů v angličtině na vysoké úrovni (UK), které bude používat Dům evropské historie, * plně redigované verze přeložených textů, které bude používat Dům evropské historie ve 24 jazycích EU. Očekává se, že texty budou vyjadřovat komplexní souvislosti s přesností a historickou citlivostí, a to formou, jež je obecně srozumitelná pro širokou veřejnost, jakož i vytvoření poutavých a přístupných textů v různých tiskových formátech a na různých médiích určených k použití návštěvníky muzea. Kontrakt na čtyři roky. Budget €500.000. Deadline 5/5.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.