Evropské tendry, pondělí 8/6

Školení a odborné služby týkající se vyšetřování počítačové kriminality. Zadavatel: Europol, Haag. Kontrakt rozdělen na tyto části: Školení a odborné služby na téma malware. Školení a odborné služby forenzního šetření v oblasti počítačové kriminality. Školení a odborné služby forenzního šetření v oblasti sítí. Školení a odborné služby vyšetřování na internetu. Školení a odborné služby forenzních šetření v oblasti mobilní komunikace. Deadline 13/9.

Centralizovaná podpora sítě odborníků v oblasti reformy vyššího vzdělávání. Zadavatel: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, Brusel. Agentura má v úmyslu uzavřít smlouvu o poskytování služeb centralizované podpory pro síť odborníků v oblasti reformy vyššího vzdělávání, která bude působit v partnerských zemích programu Erasmus+. Konkrétní cíle, ke kterým přispěje tato zakázka, jsou následující: 1) zvýšit povědomí o politikách a programech vyššího vzdělávání a prosadit reformy ve vyšším vzdělávání v dotčených partnerských zemích, 2) poskytnout aktualizované informace a zvláštní školení v oblasti politik a reforem vyššího vzdělávání odpovídající potřebám odborníků v oblasti reformy vyššího vzdělávání, 3) prozkoumat možnost spolupráce a tvorby sítí mezi odborníky v oblasti reformy vyššího vzdělávání a odborníky v oblasti boloňského systému. Kontrakt na 36 měsíců. Budget €1.700.000. Deadline 1/8.

Výcvik týkající se první pomoci a reakce na nouzové situace. Zadavatel: Europol, Haag. Kontrakt na 4 roky. Zakázka pokrývá zajištění výcviku v oblasti první pomoci, výcviku v oblasti reakce na nouzové situace, teambuildingová cvičení, školení pro vedoucí týmu, školení pro manažery a certifikaci v souladu s nizozemským právem. Budget €200.000. Deadline 21/7.

Poskytnutí služeb údržby a podpory infrastruktury ICT Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (Lisabon). Kontrakt na 48 měsíců. Centrum má podnikovou architekturu, která počítá s rozdělením sítě do různých částí a rozdělením serverů do 2 oblastí, konkrétně jde o část „firemní“, která bude založena na hardwaru Oracle SPARC, a část „kancelář“, která bude založena na serverech HP. Pokud jde o síťové prvky, využívá centrum kombinaci spínání Enterasys (v případě části „kancelář“) a spínání Cisco (v případě části „firemní“, obzvláště sítě DMZ s firewallem centra). Bezdrátová síť „kancelář“ je rovněž realizována s technologií Cisco, Infrastruktura telefonie přes IP a elektronická faxová infrastruktura běží na zcela zvláštní síti, a to i fyzicky (odlišná kabelová páteř) s výjimkou 1 bodu propojení, a vychází z technologie Alcatel. Účelem tohoto nabídkového řízení je uzavřít rámcovou smlouvu, která centru umožní zakoupit prostřednictvím dílčích smluv s roční platností služby údržby a podpory (včetně výměny náhradních dílů) v případě některých nebo všech prvků infrastruktury momentálně používané v centru. Budget €300.000. Deadline 15/7.

Technická podpora týkající se osvědčených environmentálních postupů v odvětví hospodaření s odpadem. Zadavatel: Evropská komise, JRC (Společné výzkumné středisko), Institut pro perspektivní technologické studie, Sevilla. Kontakt na 24 měsíců. Cílem zakázky je poskytnout Komisi služby (vytvořením podkladového dokumentu), které podpoří rozvoj odvětvového referenčního dokumentu o osvědčených environmentálních postupech v odvětví hospodaření s odpadem. Budget €100.000. Deadline 21/7.

Úklidové služby v prostorách Domu Evropské unie ve Vídni. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci, Zastoupení ve Vídni. Kontrakt na 5 let. Budget €500.000. Deadline 22/8.

Provoz, údržba a modernizace tiskové místnosti Evropského parlamentu ve Štrasburku. Zadavatel: EP. Zakázka souvisí s provozem, údržbou a modernizací tiskové místnosti Evropského parlamentu ve Štrasburku. Provoz tiskové místnosti zahrnuje následující: řízení a provoz instalovaného systému týmem zaměstnanců na místě v tiskové místnosti, poskytnutí služeb, které Evropský parlament nabízí novinářům, zajištění, aby všechny systémy obecně fungovaly bez jakýchkoli potíží, modernizaci určitých technických prvků tiskové místnosti, preventivní a nápravnou údržbu technické infrastruktury. Kontrakt na 3 roky. Budget max. €1.500.000. Deadline 31/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.