Evropské tendry, pondělí 7/10

Bezpečnostní přístupové a identifikační karty a podobné zboží. Zadavatel: Evropská agentura pro léčivé přípravky, Londýn. Popis: Agentura požaduje dodávku různých bezpečnostních spotřebních materiálů a pomocného vybavení – položek každodenní potřeby používaných bezpečnostní službou, které zahrnují mimo jiné trvalé bezpečnostní přístupové karty, typ HiD iCLass 2100CSGGNN pro stálé zaměstnance a dodavatele a bezkontaktní karty HiD iCLass na čtení/zápis s kapacitou 2 K-bity s 2 aplikacemi a tištěné čipové karty EAL 5+ s duální funkcí pro delegáty. Budou se rovněž požadovat přepisovatelné identifikační karty s referencí 3368089 pro denní návštěvníky. Všechny tyto karty budou rozlišitelné pomocí závěsných šňůr v různých barvách s pevným obalem na karty a výsuvným mechanismem. Tyto položky pomáhají při příchodu všech zaměstnanců a návštěvníků, kteří navštíví agenturu. Agentura má téměř 1 000 stálých zaměstnanců a dodavatelů, a 500 externích delegátů, kteří se zúčastňují pravidelných schůzek agentury. V roce 2012 navštívilo agenturu 45 000 návštěvníků, přičemž v roce 2013 se očekává nárůst. Návštěvníky tvoří představitelé průmyslu, delegáti a všeobecní návštěvníci. Agentura požaduje, aby dodavatel uplatňoval politiku otevřenosti při nákupu bezpečnostních spotřebních materiálů a pomocného vybavení v průběhu trvání zakázky. Kontrakt na 48 měsíců. Budget 200.000 GBP. Deadline 29/11.

Rámcová smlouva na poskytování služeb hodnocení a posouzení dopadů pro Evropskou komisiGenerální ředitelství pro komunikační sítě. Smlouva bude rozdělena do pěti položek: zajištění studií posouzení dopadů („ex ante“), zajištění průběžných hodnotících studií „ex post“, v oblasti politiky spektra zajištění studií spočívajících v posouzení dopadů, technických studií a hodnotících studií na podporu přezkumu a vykazování uplatňování a provádění právních předpisů EU v oblasti spektra, včetně programu strategického plánování a harmonizace využití rádiového spektra, v oblasti regulace odvětví elektronických komunikací zajištění studií spočívajících v posouzení dopadů „ex ante“ a průběžných hodnotících studií „ex post“ a v oblasti audiovizuální politiky zajištění studií spočívajících v posouzení dopadů „ex ante“ a průběžných hodnotících studií „ex post“. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €20.000.000. Deadline 15/11.

Monitorování inovací veřejného sektoru a podpůrné služby. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie. Předmětem smlouvy je získat kvantitativní přehled stavu inovací veřejného sektoru v zemích EU-28 + EHP + kandidátských zemích a rozšířit tento přehled klíčovým činitelům a široké veřejnosti. Rámcový kontrakt na 4 roky. Budget €4.000.000. Deadline 22/11.

Rámcová smlouva – studie v oblastech evropské konkurenceschopnosti. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro podniky a průmysl, ředitelství A – Konkurenceschopnost podniků, politiky průmyslu a růstu. Úkolem je poskytnout Komisi řadu písemných podkladových studií ohledně konkurenceschopnosti evropských ekonomik, které budou Komisí využity především k přípravě výroční zprávy o evropské konkurenceschopnosti. Cílem zprávy o evropské konkurenceschopnosti je poskytnout analytický vhled do politické debaty ohledně konkurenceschopnosti s cílem propagovat společné porozumění problematikám a podpořit návrhy a doporučení týkající se strategie Evropa 2020 a budoucí podnikové politiky. Kontrakt na 24 měsíců. Budget €6.000.000. Deadline 6/12.

Dodávka video systému řízení rizik pro monitorovací středisko k monitorování kontrolovaného prostoru. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky, Karlsruhe, Německo. Institut monitoruje zařízení důležitá z hlediska bezpečnosti v kontrolovaném prostoru s jaderným zářením prostřednictvím video systému řízení rizik v monitorovacím centru obsluhovaném 24 hodin denně. Z důvodu různých nových rozvojových projektů je nutná demontáž a výměna stávajícího poplašného systému, který není možno dále modernizovat a je už zastaralý. To je také případ video systému. Dostupnost celého video systému řízení rizik bude zvýšena prostřednictvím decentralizace a použití záložních systémů. Požadavky technologie, která má být instalována, odpovídají požadavkům na zařízení protipožární detekce. Rozsah dodávky a služeb přidělených dodavateli zahrnuje kompletní návrh, plánování a přípravu potřebných dokumentů pro předběžnou kontrolu, výrobu/nákup, dodávku, montáž a uvedení do provozu systému, včetně přidružených testů týkajících se jeho výstavby, montáže a výkonu, zčásti se zapojením určeného jaderného odborníka, a také dokumentaci pro provoz a údržbu. Smlouva na 38 měsíců. Budget max. €650.000. Deadline 7/11.

Úprava zařízení k monitorování cirkulujícího vzduchu. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky, Karlsruhe, Německo. Zakázka se týká dodávky, montáže, zprovoznění a záruky v případě nového zařízení k monitorování cirkulujícího vzduchu v křídle F Institutu pro transuranové prvky. Dále musí být provedena úprava a rekonstrukce zařízení k monitorování cirkulujícího vzduchu v křídle G. V tomto případě musí být zajištěno rovněž doručení, montáž, zprovoznění a záruka. Smlouva na 36 měsíců. Budget max. €450.000. Deadline 18/11.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.