Evropské tendry, pondělí 5/5

Poskytování webové, e-mailové podpory a podpory ve formě monitorování médií pro komunikační činnosti. Zadavatel: Společný podnik SESAR (Single Euroepan Sky, Brusel). Rámcová smlouva pro max. 3 účastníky na 48 měsíců. SESAR poptává atraktivní, funkční internetovou prezentaci, na které bude zobrazován nejnovější dostupný obsah o programu SESAR + nástroje, jejichž prostřednictvím bude moci navázat kontakt s externími příjemci pomocí cílových sdělení (e-maily) a monitorovat pokrytí své komunikační práce v tisku. Zakázka je rozdělena na tři části: položka č. 1: služby správy on-line obsahu, hostování a údržby internetové prezentace, položka č. 2: nástroj pro e-mailový marketing a související služby, položka č. 3: nástroj pro monitorování médií a související služby. Budget €500.000. Deadline 16/6.

Dodávka hadic pro přívod hélia do systému regenerace za zvýšených teplot vakuového systému ITER. Zadavatel: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Barcelona. Rozsah zakázky zahrnuje cca 560 m dvouplášťových ohebných hadic s vnitřním procesním vedením a vnější vakuovou izolační vrstvou a souvisejícími T-díly, závěsy, šrouby, těsnícími uzávěry atd. Deadline 26/5.

Návrhy podpůrných programů pro investice do infrastruktury poslední míle. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Cílem této služby je příprava příručky osvědčených postupů v případě národních a/nebo celounijních programů financování a rozvoje infrastruktury poslední míle v případě nákladní dopravy a kvantifikovat investiční potřeby v Evropě pro výstavbu a modernizaci infrastruktury poslední míle. Budget €400.000. Deadline 16/6.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.