Evropské tendry, pondělí 30/9

Studie o „bezproblémovém evropském výzkumném prostoru digitálních služeb pro elektronické infrastruktury vycházející z informačních a komunikačních technologií“. Zadavatel: Evropská komise, GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie, Brusel. Cíle studie: 1) určit právní a regulační překážky v členských státech, které zabraňují rozvoji bezproblémového evropského výzkumného prostoru digitálních služeb; 2) určit překážky směšování soukromých a veřejných zdrojů, služeb nebo nástrojů ve stejné digitální službě; 3) navrhnout konkrétní přístupy pro sladění politik EU a národních politik k zajištění a využívání elektronické infrastruktury s cílem překonat výše uvedené překážky; 4) doporučit „chartu digitálního přístupu“, která stanoví společné zásady a harmonizovaná pravidla přístupu. Kontrakt na 9 měsíců. Budget €200.000. Deadline 30/10.

Služby autokarové dopravy (v Belgii a mimo ni). Zadavatel: Evropská komise – Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Brusel. Tendr pokrývá tyto instituce a agentury: Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor, Rada Evropské unie, Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť, Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace, Výkonná agentura pro výzkum, Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum. Smlouva na 4 roky. Budget nespecifikován. Deadline 12/11.

Stravovací služby na akci „Sociální podnikatelé: vyjádřete svůj názor!“, Štrasburk, 16–17.1.2014. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby. Popis: Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby spolu s Evropským hospodářským a sociálním výborem a městem Štrasburk pořádají dvoudenní interaktivní akci s názvem „Sociální podnikatelé: vyjádřete svůj názor!“ týkající se sociálního podnikání a sociálního hospodářství. Tato akce se bude konat v Palais des Congrès ve Štrasburku dne 16. a 17. ledna 2014. Předpokládá se obecenstvo v počtu minimálně 1 500 až maximálně 2 000 účastníků. Po oba dny budou podávány obědy formou bufetu pro nejméně 1 500 a maximálně 2 000 účastníků, včetně kávy v dopoledních a odpoledních hodinách. Dne 17/1 se rovněž plánuje recepce pro všechny účastníky ve formě koktejlu/večeře vestoje. Budget max. €130.000. Deadline 6/11.

Sociální rozměr mobility v rámci EU: dopad na veřejné služby – studie týkající se jednotlivých zemí o přistěhovalcích z nových členských států do Rakouska, Dánska, Německa, Irska, Itálie, Nizozemska, Španělska, Švédska a Spojeného království. Zadavatel: Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Dublin. Jde o výběrové řízení na zpracování studií o devíti unijních státech (Rakousku, Dánsku, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Španělsku, Švédsku a Spojeném království) s dobře rozvinutými sociálními službami, které „jsou nejvíc ovlivněny přílivem mobilních občanů EU ze zemí EU-10“. O každé zemi má autor sepsat studii o rozsahu 14.500–17.000 slov. Odměna €22.000 za kus. Kontrakt bude uzavřen na 10 měsíců. Deadline 21/10.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.