Evropské tendry, pondělí 12/8

Pojistné krytí majetku a osob. Zadavatel: Evropská komise, Úřad pro infrastrukturu a logistiku, Brusel. Zakázku tvoří tyto položky: 1) pojistné krytí fondu budov a jejich obsahu se dvěma úrovněmi spoluúčasti (25 000 EUR a 100 000 EUR); 2) striktní pojistné krytí občanskoprávní odpovědnosti za škody v případě požáru a výbuchu, bez spoluúčasti, 3) pojistné krytí pro děti navštěvující jesle a zařízení péče o děti Evropské komise, bez omezení spoluúčasti; 4) pojištění vztahující se na všechna rizika, ochranu a přepravu uměleckých děl, bez spoluúčasti. Budget mezi €7.090.000 a €7.260.000. Deadline 27/9.

Dodávka potravin. Evropská komise, Úřad pro infrastrukturu a logistiku, Brusel. Zakázka sestává z pěti různých položek: 1) dodávka mléčných výrobků a sýru pro potřeby provozování zařízení péče o děti v budovách Evropské komise v Bruselu; 2) dodávka základních potravin do jeslí, zařízení péče o děti a VIP restaurace spravované Evropskou komisí v Bruselu; 3) dodávka neprůmyslových pekařských výrobků, koláčů, sušenek a pečiva do jeslí, zařízení péče o děti a VIP restaurace spravované Evropskou komisí v Bruselu; 4) dodávka mléčných výrobků a sýra do VIP restaurace vedené Evropskou komisí v Bruselu; 5) dodávka lahůdkářských výrobků do VIP restaurace vedené Evropskou komisí v Bruselu. Budget mezi €1.800.000 a €2.200.000. Deadline 30/9.

Harmonizační studie o učebních osnovách základního pilotního výcviku na vrtulníky. Zadavatel: Evropská obranná agentura, Brusel. Cílem je poskytnout hodnocení harmonizačních potřeb účastnických členských zemí v oblasti učebních osnov základního pilotního výcviku na vrtulníky a přepracovaný katalog současných výcvikových kapacit. Na základě této studie se vypracují možnosti jak zvládnout rozdíly ve školení, výsledkem bude podrobný postup na dodání všeobecných učebních osnov pro základní teoretický i praktický pilotní výcvik na vrtulníky, které by umožnila výcvik posádek ze zúčastněných členských zemí na základě všeobecně vyhovujících standardizovaných učebních osnov. Budget €210.000. Deadline 30/9.

Rozvoj a testování systému MedISys na monitorování médií pro monitorování, včasnou identifikaci a podávání zpráv o stávajících a vznikajících hrozbách pro zdraví rostlin. Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Parma, Itálie. Cílem zakázky je rozvinout a otestovat nástroj MedISys . Budget €250.000. Deadline 14/10.

Studie problematiky ochrany soukromí a údajů, která se týká systémů dálkově řízených letadel. Evropská komise, Generální ředitelství pro podniky a průmysl, ředitelství G – Letecký, námořní, bezpečnostní a obranný průmysl. Výraznější využívání systémů dálkově řízených letadel (RPAS), které vyplývá z jejich postupného začleňování do vzdušného prostoru, může vyvolat vážné a konkrétní obavy týkající se ochrany soukromí a údajů, a snížit tak celkový přínos této inovační technologie. S cílem vymezit vhodná opatření za účelem řešení problematiky ochrany soukromí a údajů, bude v rámci této studie provedeno: 1. šetření rizik zneužití soukromých údajů souvisejících s využitím systémů dálkově řízených letadel (RPAS) vládními, komerčními a soukromými uživateli pro různé druhy veřejného užívání (dohled, monitorování infrastruktury atd.); 2. analýza současných národních režimů ochrany údajů (především video dohled) a jejich důležitosti pro použití systémů dálkově řízených letadel (RPAS); analýza navrhovaného nařízení EU; 3. prozkoumání aktuálního stavu problematiky soukromí systémů dálkově řízených letadel (RPAS) v rámci všech národních úřadů na ochranu údajů a úřadů pro civilní letectví; 4. formulace doporučení ohledně řešení problematiky ochrany soukromí. Budget €150.000. Deadline 30/9.

Služby denního monitorování slovenských médií. Evropský parlament – Informační kancelář na Slovensku. Roční rámcové zakázky na denní monitorování tisku (národní/regionální), hlavních audiovizuálních médií a hlavních on-line médií. Budget €90.000. Deadline 18/9.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.