Evropské tendry, pondělí 11/11

Síťová analýza účasti organizací občanské společnosti ve výzkumných rámcových programech. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro výzkum a inovace, Brusel. Popis:  Vypracování metodiky posouzení dopadů a ex ante hodnocení pomocí simulace z pohledu činitelů, včetně zejména úlohy činitelů občanské společnosti v kolaboračním odpovědném výzkumu a inovacích.. Kontrakt na 16 měsíců. Budget €1.000.000. Deadline 17/1.

Rámcová smlouva na rozvoj intranetu založeného na platformě SharePoint, systému správy dokumentace a souvisejících služeb. Zadavatel: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států – Frontex, Varšava. Popis: Obsahem zakázky je: dodání zdrojů a služeb pro vytvoření intranetového systému založeného na platformě Microsoft SharePoint a systému správy dokumentace, jeho údržba a neustálý rozvoj a poskytování souvisejících služeb. Kontrakt na 4 roky. Budget €1.000.000. Deadline 24/1.

Poskytnutí poradenských služeb v oblasti zabezpečení a bezpečnosti pro období přechodu a následné péče v souvislosti s novými prostory Eurojustu. Zadavatel: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust), Haag. Popis:  Eurojust má v plánu přemístit svou činnost do nových prostor asi v polovině roku 2016.  Návrh režimu bezpečnosti a zabezpečení v nových prostorách je plně pod kontrolou a více či méně dokončen, hlavní cíl Eurojustu směřuje na záležitosti zabezpečení a bezpečnosti v průběhu období přechodu, kdy Eurojust bude působit na dvou místech a kdy bude nutné naplánovat a organizovat přemístění aktivit bezpečným a zabezpečeným způsobem. Dalším bodem vyžadujícím pozornost jsou činnosti následné péče na obou pracovištích, tj. současné pracoviště, které bude nutné uvést do původního stavu a nové prostory, kde bude nutné provést prověření po nastěhování. Do rozsahu tohoto výběrového řízení tudíž spadá poskytnutí poradenských služeb v oblasti zabezpečení a bezpečnosti v průběhu období přechodu, kdy Eurojust bude přemísťovat činnost ze současných prostor do nové budovy. Očekává se také, že poradenské služby budou poskytovány Eurojustu v souvislosti s činnostmi následné péče o nové prostory Eurojustu. Požadované služby představují poradenské služby týkající se bezpečnosti a zabezpečení Eurojustu zejména v souvislosti s následujícími činnostmi: provedení analýzy rizika v oblasti bezpečnosti a zabezpečení v rámci procesu stěhování, využití systémů zabezpečení a bezpečnosti v průběhu období přechodu, provedení příslušných postupů v oblasti zabezpečení a bezpečnosti v průběhu období přechodu, plánování a provádění činností po období přechodu, převážně v souvislosti se záležitostmi následné péče. Smlouva na 1-3 roky. Budget max. €400.000. Deadline 14/1.

Poskytnutí služeb redakční úpravy a korektury textů v anglickém jazyce ke zveřejnění na internetových stránkách a v tištěných materiálech. Zadavatel: Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Dublin. Mezi požadované výstupy patří: 1. zajištění standardních služeb redakční úpravy (20 stran denně) přibližně 50 dní ročně; 2. zajištění komplexních služeb redakční úpravy (15 stran denně) přibližně 25 dní ročně; 3. zajištění služeb korektury (30 stran denně) přibližně 25 dní ročně. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €920.000. Deadline 9/12.

VectorNet: Evropská síť pro sdílení údajů o geografickém rozložení vektorů členovců přenášejících původce chorob zvířat a lidí. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Parma, Itálie. Popis:  Primárním cílem této tohoto výběrového řízení je zaujmout kolaborační přístup k vektorům a patogenům, které přenášejí. Předměty plnění v rámci projektu podpoří provedení posouzení rizik a posoužení rychlého propuknutí epidemií ze strany EFSA a ECDC, a tím přispějí k včasné a vhodné reakci na vektorově přenášené choroby v EU. Kontrakt na 4 roky. Budget €6.000.000. Deadline 31/1.

Příprava souhrnných zpráv o technických údajích z dokumentace o potravinových enzymech. Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Parma, Itálie. Popis: Cílem výzvy je vypracování souhrnných zpráv o technických údajích z dokumentace o potravinových enzymech předkládané ze strany uchazečů. Tato dokumentace může zahrnovat údaje týkající se identifikace a charakterizace daného potravinového enzymu, výrobního procesu a zdrojového materiálu a hodnocení expozice. Kontrakt na 48 měsíců. Budget max. €750.000. Deadline 13/1.

Renovace kanceláří a práce na infrastruktuře. Zadavatel: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Heraklion, Řecko. Smlouva na 5 měsíců. Budget max. €480.000. Deadline 9/12.

Bezpečnostní služby pro Delegaci EU ve Spojených státech amerických (Washington). Zadavatel: Evropská služba pro vnější činnost – Delegace ve Spojených státech amerických. Kontrakt na 4 roky. Budget max. €1.300.000. Deadline 13/12.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.