Evropské tendry, pátek 6/9

Bezpečnostní poradenství v rámci výstavby jaderných laboratoří. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro referenční materiály a měření, Geel, Belgie. Kontrakt na 72 měsíců. Budget €100.000. Deadline k podání nabídky 15/10.

Pilotní projekt „Pohlavně specifické mechanismy u ischemické choroby srdeční v Evropě“. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele, Brusel. Stručný popis: Vliv pohlaví pacienta na vznik a léčbu kardiovaskulárních onemocnění. Kontrakt na 36 měsíců. Budget €1.000.000. Deadline 18/10.

Studie o možnostech včasného odhalení poruch autistického spektra, zejména v souvislosti s růstem dlouhověkosti v EU. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele, Brusel. Popis: Určité skupiny osob s intelektuálním postižením jsou v průběhu stárnutí vystaveny konkrétním zdravotním rizikům a obtížím. Růst dlouhověkosti osob s intelektuálním postižením v průmyslových zemích vede k potřebě vymezení osvědčených postupů, jak zjistit tyto zdravotní problémy v rané fázi a vytvořit rámec spolupráce pro účely podpory skupin dospělých osob zasažených těmito nemocemi. Osoby zasažené různými poruchami autistického spektra (PAS) představují hlavní střed pozornosti. Poruchy autistického spektra souvisí s dětmi, avšak situace osob, které dosáhly dospělosti, představuje faktor úbytku „zdravé délky života“ a aktivní stárnutí populace. Kontrakt na 24 měsíců. Budget €1.300.000. Deadline 18/10.

Všestranná údržba dvou digitálních tiskáren značky Toshiba e-Studio 6520c. Zadavatel:  Soudní dvůr Evropské unie, Lucemburk. Kontrakt na 24 měsíců. Budget mezi €100.000 a €140.000. Deadline 23/10.  Zvláštní podmínky: pracovní jazyk francouzština!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.