Evropské tendry, pátek 6/6

Studie “Ekonomické a sociální náklady na dospělé s nízkou kvalifikací v EU“. Zadavatel: Cedefop – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, Solun. Kontrakt na 14 měsíců. Cílem zakázky je prošetřit ekonomické a sociální důsledky příliš velkého podílu dospělých s nízkou kvalifikací a obzvláště pracovní síly v Evropě. Výstupy této studie by měly usnadnit identifikaci a vyhodnocení přínosů pozvedávání kvalifikace jednotlivců prostřednictvím vzdělávání dospělých a poskytnout opodstatnění pro veřejný zásah v této oblasti. Budget €300.000. Deadline 21.7.

Zajišťování služeb právní editace v anglickém jazyce a souvisejících služeb. Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt nad Mohanem. Kontrakt pro několik uchazečů, na 48 měsíců. Deadline 7/7.

Nákup řízených služeb pro služby dálkového hostingu pro správu pracovního toku, údržbu a přípravu právních textů pro zveřejnění. Zadavatel: Evropský patentový úřad, Mnichov. Deadline 17/7.

Ex post“ hodnocení programů politiky soudržnosti 2007–2013 financované Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF) a Fondem soudržnosti (CF) – pracovní balík 10: městský rozvoj a sociální infrastruktury. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro regionální a urbanistickou politiku. Kontrakt na 10 měsíců. Budget €300.000. Deadline 29/7.

Posouzení kumulativních nákladových dopadů specifikovaných právních předpisů o politik EU na lesnická odvětví v EU. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro podniky a průmysl. Cílem studie je posoudit kumulativní nákladové dopady v uvedeném období let u specifikovaných právních předpisů a politik EU na lesnická odvětví v EU, na jejich zisky a ve vztahu k mezinárodním konkurentům – na jejich vlastních domácích trzích – které dosud plně nepodléhají právním úpravám a politikám EU. Výsledky by přispěly k širší analýze dopadů včetně nákladů, přínosů a soudržnosti politik a právních předpisů a k provádění programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) (KOM(2013)685) a průmyslové politiky (KOM(2014)14). Kontrakt na 14 měsíců. Budget €400.000. Deadline 5/9.

Vývoj a provedení webového nástroje pro virtuální koučování pro studenty tlumočení včetně služeb zaškolení, údržby a evolučního vývoje. Zadavatel: Evropský parlament, Generální ředitelství pro tlumočení a konference. Účelem výzvy je vývoj webového nástroje virtuálního koučování (e-learningové řešení). Cílem tohoto nástroje je poskytnout distanční pedagogickou pomoc studentům tlumočení pomocí on-line studijního prostředí vypracovaného pro synchronní a asynchronní tlumočnická cvičení. V průběhu synchronních interpretačních cvičení jsou školitel a student přihlášeni zároveň. V případě studentů ve virtuální učebně by mělo být možné spustit nahrávání. Software by měl distančním studentům poskytnout nezbytné nástroje, aby mohli se školitelem spolupracovat v režimu on-line. Tato softwarová aplikace musí předem počítat s použitím řady synchronních technologií, aby studenti mohli pracovat s on-line studijními zdroji. Po připojení musí mít školitel živý náhled na všechny (nebo některé) studenty v jeho virtuální třídě. Školitel a student by měli rovněž mít pro účely hodnocení možnost prohlížet si videonahrávky mluveného projevu a poslechnout si audionahrávky mluveného projevu. Studie a školitel by měl mít k dispozici vyhrazený soukromý pracovní prostor, ve kterém bude možnost provést následné posouzení a hodnocení cvičení studenta. Během asynchronních interpretačních cvičení by měl být tento soukromý pracovní prostor rovněž studentovi i školiteli k dispozici. Student by měl mít možnost přehrávat si mluvený projev a nahrávat si své vlastní tlumočení bez možnosti spustit a zastavit přehrávač, a hlasové nahrávky v tomto asynchronním modu. Tyto nahrávky musí být zpřístupněny školiteli k dalšímu hodnocení ve výše uvedeném soukromém pracovním prostoru. Tento nástroj bude poskytovat následující klíčové funkce: 1. kalendář pro tlumočnická cvičení (správa dat, uveřejnění dat, zasílání informačních zpráv, připomínek atd.); 2. kontrola uživatelských přístupů (vymezení profilů, správa hesel, správa profilových údajů, přístrojová deska, soukromý pracovní prostor, fórum – prostor pro otevřenou spolupráci pro všechny uživatele vyměňující si různé údaje atd.); 3. administrativní správa banky nahrávek mluveného projevu (správa metadat, klasifikace nahrávek mluveného projevu, vyhledávání a výběr atd.); 4. příprava pedagogické podpory (vyhledávání, výběr, použití stejné nahrávky mluveného projevu zároveň, ověření mluvených projevů atd.); 5. synchronní tlumočnická cvičení (spuštění nahrávání, zobrazení studenta na obrazovce, prohlížení videonahrávky mluveného projevu nebo poslech audionahrávky mluveného projevu, zobrazení časovače, natažení nahrávky do soukromého pracovního prostoru uživatele atd.); 6. asynchronní tlumočnická cvičení (přehrání mluveného projevu, zobrazení časovače, nahrání nahrávky do soukromého pracovního prostoru uživatele atd.); 7. nahrávací zařízení (nahrávání tlumočnických mluvených projevů, ukládání audiosouborů, nahrávání a stahování souborů atd.); 8. zkoušky spojení před použitím nástroje (zasílání informačních zpráv o technických problémech atd.); 9. podávání zpráv o tlumočnických cvičeních (informační zprávy v případě nahraných hodnotících formulářů, upozornění na nutnost vyplnění hodnocení, zprávy v různých formátech atd.). Řešení musí být pro web a přístupné z jakéhokoliv většího prohlížeče. Koncoví uživatelé k tomuto řešení musí mít přístup z osobního počítače / přenosného počítače / tabletu s internetovým připojením, bez ohledu na jejich zeměpisné místo. Požadovány jsou následující služby: 1. vývoj a provedení nástroje pro virtuální koučování; 2. technická, funkční a pracovní dokumentace;3. instalace na místě v prostorách Evropského parlamentu a počáteční 3 měsíce podpory po nasazení nástroje ve výrobě, 4. zaškolení uživatelů na místě a související dokumentace ke školení; 5. vývojovou údržbu a vývoj „ad hoc“ na základě formulářů žádostí; 6. služby technické podpory (vymezené v dohodě o úrovni služeb, která bude podepsána s úspěšným uchazečem). Budget max €210.000. Deadline 3/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.