Evropské tendry, pátek 30/8

Zakoupení služby leteckého dohledu pro koordinované operační činnosti agentury Frontex v roce 2014. Zadavatel: Frontex (EU Agentura pro ochranu vnější hranic), Varšava. Ze zadání: „Poskytnutí nezbytného technického vybavení a personálu k provádění leteckého dohledu na jihovýchodní vnější pozemní hranici EU. Lety budou prováděny převážně v noci“. Budget nespecifikován. Deadline 7/10.

Opravy a výměny těsnění na skleněné střeše budovy Euroforum 2. Zadavatel: Evropská komise, Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Lucemburk. Cílem této zakázky je opravit a vyměnit těsnění na skleněné střeše budovy Euroforum 2, rue Henri Schnadt, 2530 Lucemburk. Budget nespecifikován. Deadline k odevzdání nabídek: 4/10.

Navržení a vytvoření inventarizačního systému s technologií rádiového spektra pro rádiovou identifikaci (RFID) za účelem monitorování materiálu, který je možné inventarizovat. Zadavatel: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory), Alicante, Španělsko. Kontrakt na 4 roky. Budget €350.000. Deadline k odevzdání nabídek: 14/10.

Pomoc v oblasti služeb řízení rizik a souladu. Zadavatel: Evropská investiční banka, Lucemburk. Uzavřena bude rámcová smlouva s maximálně pěti uchazeči. Na 4 roky. Rozpočet: mezi €2.100.000 a €4.200.000. Zakázka je rozdělena na 3 položky: položka č. 1: obezřetný, regulační soulad a bankovnictví osvědčených postupů; položka č. 2: vedení podnikání, správy, údajů a podávání zpráv; položka č. 3: řízení projektu a IT. Deadline 9/10.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.