Evropské tendry, pátek 27/6

Monitorování a analýza médií. Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm. Rámcová smlouva se šesti zájemci, na 4 roky. Budget €560.000. Deadline 8/9.

Pánská vycházková obuv. Zadavatel: Rada Evropské unie, generální sekretariát, Brusel. Rámcový kontrakt na 4 roky, odhadem bude objednáno 170 párů za rok, tj. 680 párů během celé doby trvání zakázky. Zakázka se týká dodávky vycházkové obuvi pro zaměstnance mužského pohlaví v určitých pozicích, jako jsou soudní zřízenci, hoteloví zřízenci, pracovníci ve stravovacích službách, řidiči a bezpečnostní pracovníci. Zakázka rovněž zahrnuje služby pro zkoušení obuvi v budovách Rady jak při objednávce, tak při doručení obuvi. Budget nespecifikován. Termín pro projevení zájmu: 25/7.

Služby pro plánovanou, preventivní a opravnou údržbu výtahů a nákladních výtahů. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Ispra (IT). Kontrakt na 60 měsíců. Budget až €200.000. Deadline 20/8.

Zřízení indikačního systému na hodnocení zátěže černého kašle v EU/EHS. Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm. Rámcová smlouva na 4 roky. Popis: Do rozsahu tohoto projektu spadá zřízení nemocničního indikačního monitorovacího systému pro černý kašel s cílem posoudit zátěž tohoto onemocnění. Nejméně 3 nemocnice zrealizují protokol o studii, vypracovaný jako součást projektu s cílem identifikovat případy černého kašle. Budget až €2.000.000. Deadline 15/9.

Koordinace činností v oblasti laboratorní kontroly černého kašle v členských zemích a zemích EHP. Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm. Rámcová smlouva na 4 roky. Popis: zřízení a koordinace sítě laboratorní kontroly černého kašle a začlennění epidemiologické činnosti kontroly černého kašle založené na laboratoři s cílem dokončit posílenou kontrolu černého kašle v Evropě. Budget €700.000. Deadline 15/8.

Příprava, propagace a podpora procesu realizace akce „Evropských dní rozvoje“. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid. Rámcová smlouva na 4 roky. Popis: Na základě sdělení Komise nazvaného „Pomoc EU: Poskytovat více pomoci, rychleji a lépe“ (KOM(2006)0087) a na základě závěrů Rady pro obecné záležitosti a vnější vztahy ze dne 11.4.2006 spustila Evropská komise v listopadu 2006 první ročník „Evropských dní rozvoje“. „Evropské dny rozvoje“ se staly každoroční akcí, která zvyšuje informovanost veřejnosti v otázkách rozvoje a spolupráce, a stěžejní akcí Evropské komise. Akce „Evropské dny rozvoje“: usnadňuje jednání a navazování kontaktů mezi zainteresovanými činiteli a VIP osobami, inventarizuje probíhající výzkum v oblasti rozvoje, usnadňuje debaty mezi více zainteresovanými činiteli, podporuje zájem médií o klíčovou roli, kterou sehrává Evropská komise v oblasti rozvoje. GŘ EuropeAid má v plánu navázat na služby externího poskytovatele služeb s cílem připravit, propagovat a podpořit proces realizace akce „Evropské dny rozvoje“ (EDD). Cíle této zakázky jsou následující: navrhnout scénář 2denního fóra a pomoci Evropské komisi při plánování, vytváření programu, organizaci a realizaci panelů na vysoké úrovni, zasedání a dalších vedlejších akcí, navrhnout a provést propagační kampaň týkající se této akce, v jejímž případě poskytovatel služeb navrhne komunikační strategii včetně logistických aspektů před, v průběhu a po akci, pronajmout a koordinovat místo konání akce, spravovat technické a logistické aspekty místa konání, připravit a řídit výzvy a logistiku (včetně organizace cesty) v případě osob označovaných jako VVIP (velmi velmi důležité osoby). Od poskytovatele služeb se očekává úzká koordinace s týmem pro Evropské dny rozvoje (EDD) Evropské komise – GŘ EuropeAid. Budget max. €12.000.000. Deadline 24/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.