Evropské tendry, pátek 25/10

Rámcová smlouva na poskytování služeb oprav a údržby budov. Zadavatel: Evropská agentury pro životní prostředí, Kodaň. Kontrakt na 48 měsíců. Popis: Služby oprav a údržby budov v následujících oblastech: elektrikářské práce, instalatérské práce, tesařské/truhlářské práce, malířské a dekoratérské práce, pokládání podlah a omítací práce. Budget €260.000. Deadline 4/12.

Ochrana kritické infrastruktury – harmonizace v rámci EU.  Zadavatel: Evropská obranná agentura, Brusel. EDA nedávno vytvořila projektový tým „Ochrana kritické infrastruktury“, který navazuje na bývalý projektový tým „Ochrana vojenských základen“, jenž byl na pár let pozastaven. Kritická infrastruktura je zde používána v provozním kontextu pro operace a mise krizového řízení vedené EU. Za kritické infrastruktury se považují veškerá fyzická zařízení nebo jejich části, které jsou velmi důležité pro umístění, podporu a kontrolu prostředků operací a misí krizového řízení vedené EU. To zahrnuje rozmístění provozních zařízení (např. vojenské základny, předsunuté operační základny; velitelství / velitelství ozbrojených sil); logistická zařízení, která nejsou součástí rozmístěných provozních zařízení (podpůrných, lékařských, dopravních, údržby); a veškeré přijímací struktury pro další dopravu (např. vykládací letiště a vyloďovací přístavy). Nejvyšší priorita v rámci práce projektového týmu je dána rozvoji koncepce, neboť jednotlivé vnitrostátní koncepce existují, ale neexistuje žádná harmonizovaná nadnárodní koncepce. Zejména menší zúčastněné členské státy hledají pomoc, aby mohly být na misích v zahraničí interoperabilní. Pozornost je jasně zaměřena na ochranu kritické infrastruktury v případě misí a operací v rámci SBOP v zahraničí. Musí být zohledněn aspekt koordinované činnosti mezi civilním a vojenským sektorem. Studie tedy přispěje odbornou poradenskou činností na podporu rozvoje koncepce. Kontrakt na 6 měsíců. Budget €100.000. Deadline 5/12.

Vypracování technických výkresů a související služby. Zadavatel: Evropská komise, JRC (Společné výzkumné středisko), Ispra.  Služby budou uskutečněny v prostorách jaderných zařízení nacházejících se v sídle Společného výzkumného střediska v Ispře (areály, budovy, závody, zařízení a laboratoře, celkem 60 budov), které souvisí s oddělením pro vyřazování jaderných zařízení z provozu (NDFMU). Obsáhnou všechny aktuální úkoly související se zpracováním průmyslových výkresů a pokryjí činnosti NDFMU jako například: údržbu, úpravy, zlepšení, modernizace, novostavby, nové vybavení, nové instalace, nové budovy atd. Služby zahrnou realizaci všech typů průmyslových výkresů: předběžné, konstrukční, průběžné atd. Orientačně uvádíme, že průmyslové výkresy mohou zahrnovat: obecné plány, celkové pohledy, detailní a rozpracovaná zobrazení, řezy, izometriku, provozní schémata, vývojové diagramy, 3D zobrazení atd., a to ve všech obecných inženýrských oblastech, jako jsou pozemní stavitelství, mechanika, hydraulika, elektrické instalace, přístrojová technika, automatizace atd. Tyto služby budou rovněž zahrnovat pomoc v technickém archivu NDFMU a převod výkresů a souvisejících dokumentů do digitální podoby (formáty .DWG, TIFF nebo PDF). Kontrakt na 48 měsíců. Budget max, €1.300.000. Deadline 9/12.

Dodávka zařízení pro nauhličení vláken včetně instalace, zaškolení a údržby. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro referenční materiály a měření, Geel, Belgie. Předmětem zakázky je zařízení pro nauhličení vláken (FCD) pro IRMM. Přístroj bude použit pro přípravu nauhličených vláken pro tepelnou ionizační hmotnostní spektrometrii (TIMS). TIMS se používá v laboratoři jaderné hmotnostní spektrometrie v IRMM pro měření nejvyšší možné kvality v rámci certifikačních kampaní a mezilaboratorních srovnání.Toto nové zařízení pro nauhličení vláken pro IRMM musí být schopno nauhličit alespoň 30 vláken, pokud možno ve 2 krocích po 15 vláknech, aniž by toto zařízení bylo ventilováno do ovzduší. Obsahem zakázky na nákup bude dodání, montáž, instalace, zaškolení a údržba zařízení. V rámci nabídky se požaduje i záruční lhůta v délce 24 měsíců. Kontrakt na 56 měsíců. Budget €100.000. Deadline 2/12.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.