Evropské tendry, pátek 18/10

Studie o odměňování autorů a interpretů za použití jejich děl a záznamů jejich vystoupení. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby, Brusel. Popis: Vyžadována je studie o spravedlivém odměňování autorů a interpretů v souvislosti s použitím jejich děl a záznamů jejich vystoupení je součástí přezkumu „acquis“ v oblasti autorských práv, který nyní provádí Komise. Cílem studie je poskytnout hodnocení různých národních přístupů a mechanismů k zajištění odměňování autorů a interpretů za využívání jejich děl a výkonů a určit, zda a do jaké míry rozdíly, jež mezi členskými státy existují, ovlivňují výše odměn a fungování vnitřního trhu. Kontrakt na 10 měsíců. Budget €200.000. Deadline 26/11.

Oprava/údržba technických zařízení v oblasti technologie měření a řízení procesů. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky, Karlsruhe.  Popis: Institut plánuje provedení údržbářských, modernizačních a opravných prací podle rámcové smlouvy na zařízeních na měření a řízení procesů infrastrukturních zařízení. Zakázka zahrnuje údržbářské, konstrukční a opravné práce na řídících panelech (elektrických a pneumatických) a zařízeních pro měření a řízení procesů. Přibližně 1 750 hodin poskytování služeb ročně. Kontrakt na 4 roky. Budget max. €600.000. Deadline 2/12.

Zajištění služeb psychologa. Zadavatel: Rada Evropské unie, generální sekretariát. Popis: Zakázka spočívá v zajištění těchto služeb: 1) služby psychologa (ve smyslu klinické psychologie). Obsahem zakázky bude poskytnutí 22,5 hodin služeb za týden. Jde mimo jiné o následující služby: zajištění služeb psychologa v otázkách pracovních a profesionálních vztahů v případě úředníků, které je budou vyhledávat, ať již z vlastního podnětu nebo prostřednictvím doporučení sociální jednotky nebo lékařského oddělení, psychologická podpora pro zaměstnance, pokud jde o jejich soukromý a rodinný život, psychosociální podpora po traumatických událostech. 2) služby psychologa (ve smyslu organizační psychologie). Obsahem zakázky bude poskytnutí 7,5 hodin služeb za týden. Jde mimo jiné o následující služby: poradenství pro vedoucí pracovníky ředitelství nebo oddělení potýkající se s problémy s úředníky, za než odpovídají, a zajišťování psychologické podpory při řešení sporů, spolupráce s institucemi, kterých se týkají problematiky vztahů na pracovišti, působení v úloze prostředníka při zvládání sporů a/nebo psychologického nebo sexuálního obtěžování. Kontrakt na 4 roky. Budget €680.000. Deadline 20/11.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.