Evropské tendry, čtvrtek 10/10

Studie o úpravě a integraci bezobslužných pozemních systémů. Zadavatel: Evropská obranná agentura, Brusel. Popis: V rámci zajištění pozemní mobility si studie klade za cíl podpořit proces rozvoje společných provozních požadavků pro bezobslužné vojenské pozemní systémy (UGS – unmanned ground systems), vyložit technologické, provozní, právní, etické a morální důsledky integrace UGS pro vojenské struktury a vyvodit technologické požadavky a omezení pro vývoj UGS se zaměřením na autonomii poskytovanou prostřednictvím umělé inteligence. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €200.000. Deadline 22/11.

Analýza způsobilosti a výkonnosti modulu VDL2. Zadavatel: Společný podnik SESAR, Brusel. Analýza by měla určit způsobilost (kapacitu a výkonnost) modulu VDLM2 na podporu realizace služeb vyvíjejících se datových linek v rámci scénářů zvyšující se dopravy. Měla by ukázat bod, ve kterém už VDLM2 nebude dále schopen podporovat předpokládané služby v rámci koncepce SESAR. Tato analýza je omezena na analýzu nasazení stávajících datových linek (LINK 2000+), ATN B2 (soubor služeb standardizovaných v rámci Eurocae WG78, včetně i4D), FANS1/A a významně operací AOC v Evropě v průběhu trvání modulu VDLM2 do roku 2030. Jelikož existují neznámé parametry, jako je počet letadel, která budou vypravena v daný čas, budou se požadovat různé scénáře „smíšeného vybavení“. Překročení ATN B2 pro začlenění služeb datových linek požadovaných na podporu kompletních operací 4D by mělo být zahrnuto jako možnost, ačkoliv poznamenáváme, že tyto služby jsou předmětem dalšího výzkumu a vývoje a ještě nebyly důsledně vymezeny. Výsledky by měly umožnit určení časového horizontu pro zavedení nových technologií datových linek požadovaných na podporu zavedení pokročilejších služeb datových linek, které vyžadují větší kapacitu a výkonnost datových linek, než model VDLM2 může poskytnout. Kontrakt na 10 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 22/11.

Dodávky elektrické energie a související služby. Zadavatel: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu, Vigo. Španělsko. Kontrakt na 2 roky. Budget €284.400. Deadline 18/11.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.