Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry. Jaké evropské tendry?!

·

Eurostat před časem vyhlásil tendr “Pomoc a podpora pro index cen bytů / index cen obytných budov / dalších ukazatelů cen nemovitostí, ve kterých bydlí jejich vlastník”. Dnes ho zrušil s vysvětlením, že “všechny nabídky jsou pod technickým limitem 50 bodů”.

Společné výzkumné středisko Evropské komise nedávno vyhlásilo tendr na “Rámcovou smlouvu týkající se poskytnutí dat o aktivitě lehkých užitkových vozidel”. Dnes oznámil, že “zakázka nebyla zadána”, protože “nebyly podány žádné nabídky, což je důvodem pro zrušení výběrového řízení”.

Evropský parlament dnes ze stejných důvodů zrušil tendr “Psaní reklamních textů a redakční služby pro Dům evropské historie”.

Tak to by snad pro dnešek mohlo stačit:( Jediná trochu optimistická zpráva je, že všechny zrušené tendry by měly být časem “znovuvyhlášeny”. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe