Evropské tendry, čtvrtek 9/1

Zajištění průzkumů o problematice ochrany spotřebitelů. Zadavatel: Výkonná agentura EU pro zdraví a spotřebitele, Lucemburk. Cílem uzavřených rámcových smluv je zajistit průzkumy o spotřebitelských problematikách se zaměřením na spotřebitele a maloobchodníky/poskytovatele zboží a služeb. Zadavatel poptává následující tři položky: průzkum mezi spotřebiteli, průzkum mezi maloobchodníky a průzkum monitorování trhu. Průzkum mezi spotřebiteli se zaměří na postoje spotřebitelů vzhledem k přeshraničnímu obchodu a na související spotřebitelské problematiky. Průzkum mezi maloobchodníky se zaměří na postoje maloobchodníků/poskytovatelů služeb vůči přeshraničnímu obchodu a na související spotřebitelské problematiky. Průzkum monitorování trhu posoudí zkušenosti, názory a podmínky vnímané ve vztahu k nejdůležitějším spotřebitelským trhům. Průzkumy, se kterými se počítá v těchto třech výše vymezených položkách, by měly být provedeny zpravidla ve všech členských státech EU a také na Islandu a v Norsku. Budget pro část zakázky č. 1 (Průzkum mezi spotřebiteli) €4.000.000, č. 2 (Průzkumy mezi maloobchodníky) €4.000.000 a č. 3 (Průzkum monitorování trhu) €10.000.000. Deadline 14/3.

Studie o dalším vývoji testovacího protokolu pro povrchovou skluznost příložných žebříků. Zadavatel: Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele, Lucemburk. Zakázka zahrnuje dvě úlohy, které budou provedeny poskytovatelem služeb včetně analytického přezkumu obou testovacích protokolů (CEN/TC 93/WG 10/N64 a CEN/TC 93/WG 10/N99). Úloha č. 1: výzkum týkající se testování povrchové skluznosti přložných žebříků s cílem optimalizovat testovací parametry a stanovit kritérium pro úspěch/neúspěch ve zkoušce. Úloha č. 2: kruhový test navrhovaného protokolu o testování povrchové skluznosti. Kontrakt na 12 měsíců. Budget €130.000. Deadline 27/2.

Odborné pracovní síly. Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm. Středisko poptává tyto profese: 1) tajemník / administrativní asistent; 2) asistent v oblasti financí; 3) asistent v oblasti veřejných zakázek; 4) asistent v oblasti lidských zdrojů; 5) webový návrhář; 6) grafický designér; 7) redaktor / informační asistent; 8) úředník v oblasti informací/komunikací; 9) asistent v oblasti IT helpdesku; 10) asistent v oblasti logistiky/techniky; 11) právní referent; 12) správní referent; 13) vědecký odborník; 14) služebně mladší vědecký odborník. Jejich „dodavatel“ dostane čtyřletou rámcovou smlouvu a za splnění všech svých závazků 10 milionů euro. Deadline 14/2.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.