Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, čtvrtek 8/8

Příprava a organizace druhého kulturního festivalu zemí ACP (Afrika, Karibik, Pacifik). Zadavatel: Evropská komise, Brusel. Financováno z prostředků EuropeAid. Festival se má konat v druhé polovině roku 2014 v Praie na Kapverdách. Zadavatel požaduje po  uchazečích úplně vše, od naplánování, po najmutí umělců, propagace a zajištění průběhu. Budget: €1.000.000. Deadline 6/9.

Poradenství s hodnocením v oblasti harmonizace technických specifikací stavebních výrobků. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro podniky a průmysl, Brusel. Účelem zakázky na služby je poskytnout útvarům Komise poradenství ohledně technických otázek souvisejících s vypracováním (evropských hodnotících) dokumentů, zaměřených na přijetí harmonizovaných technických specifikací v rámci nařízení o stavebních výrobcích. Poskytovatel služeb bude analyzovat různé fáze těchto postupů s ohledem na „proaktivní předcházení jakýmkoliv budoucím komplikacím způsobených jejich konečnými výsledky“. Kontrakt na 8 měsíců, s možností obnovení na  2x 12 měsíců. Max. rozpočet €400.000. Deadline  23/9.

Dodávka laboratorního vybavení pro Institut pro transuranové prvky. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky, Karlsruhe. Půjde o vybavení v těchto kategoriích: skleněný  a křemenný materiál, předměty z porcelánu, pryže, plastu a celulózy, elektrotepelné a chladící jednotky, mechanická laboratorní zařízení, měřící a optické nástroje, laboratorní vybavení pro kontrolu, regulaci a dávkování, vybavení pro provádění analýz, laboratorní nábytek a příslušenství, chemikálie. Zajištěna má být služba elektronického objednávání a možnost týdenních poradenských služeb na místě plnění. Kontrakt na 48 měsíců. Budget max: €2.000.000. Deadline k podání nabídky: 19/9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe