Evropské tendry, čtvrtek 8/8

Příprava a organizace druhého kulturního festivalu zemí ACP (Afrika, Karibik, Pacifik). Zadavatel: Evropská komise, Brusel. Financováno z prostředků EuropeAid. Festival se má konat v druhé polovině roku 2014 v Praie na Kapverdách. Zadavatel požaduje po  uchazečích úplně vše, od naplánování, po najmutí umělců, propagace a zajištění průběhu. Budget: €1.000.000. Deadline 6/9.

Poradenství s hodnocením v oblasti harmonizace technických specifikací stavebních výrobků. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro podniky a průmysl, Brusel. Účelem zakázky na služby je poskytnout útvarům Komise poradenství ohledně technických otázek souvisejících s vypracováním (evropských hodnotících) dokumentů, zaměřených na přijetí harmonizovaných technických specifikací v rámci nařízení o stavebních výrobcích. Poskytovatel služeb bude analyzovat různé fáze těchto postupů s ohledem na „proaktivní předcházení jakýmkoliv budoucím komplikacím způsobených jejich konečnými výsledky“. Kontrakt na 8 měsíců, s možností obnovení na  2x 12 měsíců. Max. rozpočet €400.000. Deadline  23/9.

Dodávka laboratorního vybavení pro Institut pro transuranové prvky. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky, Karlsruhe. Půjde o vybavení v těchto kategoriích: skleněný  a křemenný materiál, předměty z porcelánu, pryže, plastu a celulózy, elektrotepelné a chladící jednotky, mechanická laboratorní zařízení, měřící a optické nástroje, laboratorní vybavení pro kontrolu, regulaci a dávkování, vybavení pro provádění analýz, laboratorní nábytek a příslušenství, chemikálie. Zajištěna má být služba elektronického objednávání a možnost týdenních poradenských služeb na místě plnění. Kontrakt na 48 měsíců. Budget max: €2.000.000. Deadline k podání nabídky: 19/9.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.