Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, čtvrtek 2/1

·

IT služby pro elektronické řízení lidských zdrojů. Zadavatel: Evropská agentura pro námořní bezpečnost, Lisabon. Cílem zakázky je uzavřít rámcové smlouvy na následující 4 roky s vybraným poskytovatelem ohledně zajištění IT služeb v oblasti řízení lidských zdrojů. Služby budou rozděleny do několika částí: přídavná zařízení, nasazení komponentů třetích stran, nové vývoje, údržba a služba „service desk“. Budget €300.000. Deadline 10/2.

Audit a strategické poradenství. Zadavatel: Společný podnik SESAR, Brusel. SESAR – alias Single European Sky ATM Research Joint Undertaking – vypíše v nejbližších měsících (zřejmě březen nebo duben) hned tři tendry na poměrně zásadní zakázky: 1) audit a zajištění, 2) strategické poradenství, analýza a poradenské služby a 3) podpora provedení programu SESAR a procesů programového řízení.

Obecné hodnocení možných hospodářských důsledků vykazování vázaného na konkrétní zemi v rámci směrnice IV o kapitálových požadavcích. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby. Předmětem zakázky je podrobná analýza možných důsledků zveřejnění informací ze strany institucí požadovaného na základě čl. 89 směrnice o kapitálových požadavcích (CRD), zejména pokud jde o informace obsažené v čl. 89 odst. 1) písm. d), e) a f) včetně dopadu na konkurenceschopnost, investice a dostupnost úvěrů a na stabilitu finančního systému. Studie zhotovitele bude představovat důležitý příspěvek k vlastnímu hodnocení Komise a ke zprávě požadované v čl. 89 odst. 3 CRD. Vzhledem k termínu pro podání zprávy Komise Evropskému parlamentu, který spadá na 31.12.2014, má zásadní význam úplné dokončení zakázky na vysoké úrovni kvality a při dodržení velmi úzkého časového rámce. Kontrakt na 5 měsíců. Budget €400.000. Deadline 12/2.

Pomoc a podpora pro index cen bytů / index cen obytných budov / dalších ukazatelů cen nemovitostí, ve kterých bydlí jejich vlastník. Zadavatel: Evropská komise, Eurostat, Lucemburk. Obecným cílem zakázky je poskytnout koordinaci, metodickou podporu a technickou pomoc pro projekt v oblasti statistiky, který se týká obydlí, ve kterých bydlí jeho vlastník, jenž je prováděn agenturou Eurostat ve spolupráci s národními statistickými ústavy členských států EU a zemí ESVO (celkem 30 zemí). Koordinační a technická pomoc by měla mít za cíl poskytnout národním statistickým ústavům pomoc v oblasti několika aspektů. Kontrakt na 24 měsíců. Rozpočet nespecifikován. Deadline 14/3. (pozn. jde o opětovné vyhlášení, do první tendru se nikdo nepřihlásil).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe