Evropské tendry, čtvrtek 2/1

IT služby pro elektronické řízení lidských zdrojů. Zadavatel: Evropská agentura pro námořní bezpečnost, Lisabon. Cílem zakázky je uzavřít rámcové smlouvy na následující 4 roky s vybraným poskytovatelem ohledně zajištění IT služeb v oblasti řízení lidských zdrojů. Služby budou rozděleny do několika částí: přídavná zařízení, nasazení komponentů třetích stran, nové vývoje, údržba a služba „service desk“. Budget €300.000. Deadline 10/2.

Audit a strategické poradenství. Zadavatel: Společný podnik SESAR, Brusel. SESAR – alias Single European Sky ATM Research Joint Undertaking – vypíše v nejbližších měsících (zřejmě březen nebo duben) hned tři tendry na poměrně zásadní zakázky: 1) audit a zajištění, 2) strategické poradenství, analýza a poradenské služby a 3) podpora provedení programu SESAR a procesů programového řízení.

Obecné hodnocení možných hospodářských důsledků vykazování vázaného na konkrétní zemi v rámci směrnice IV o kapitálových požadavcích. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby. Předmětem zakázky je podrobná analýza možných důsledků zveřejnění informací ze strany institucí požadovaného na základě čl. 89 směrnice o kapitálových požadavcích (CRD), zejména pokud jde o informace obsažené v čl. 89 odst. 1) písm. d), e) a f) včetně dopadu na konkurenceschopnost, investice a dostupnost úvěrů a na stabilitu finančního systému. Studie zhotovitele bude představovat důležitý příspěvek k vlastnímu hodnocení Komise a ke zprávě požadované v čl. 89 odst. 3 CRD. Vzhledem k termínu pro podání zprávy Komise Evropskému parlamentu, který spadá na 31.12.2014, má zásadní význam úplné dokončení zakázky na vysoké úrovni kvality a při dodržení velmi úzkého časového rámce. Kontrakt na 5 měsíců. Budget €400.000. Deadline 12/2.

Pomoc a podpora pro index cen bytů / index cen obytných budov / dalších ukazatelů cen nemovitostí, ve kterých bydlí jejich vlastník. Zadavatel: Evropská komise, Eurostat, Lucemburk. Obecným cílem zakázky je poskytnout koordinaci, metodickou podporu a technickou pomoc pro projekt v oblasti statistiky, který se týká obydlí, ve kterých bydlí jeho vlastník, jenž je prováděn agenturou Eurostat ve spolupráci s národními statistickými ústavy členských států EU a zemí ESVO (celkem 30 zemí). Koordinační a technická pomoc by měla mít za cíl poskytnout národním statistickým ústavům pomoc v oblasti několika aspektů. Kontrakt na 24 měsíců. Rozpočet nespecifikován. Deadline 14/3. (pozn. jde o opětovné vyhlášení, do první tendru se nikdo nepřihlásil).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.