Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, čtvrtek 19/9

·

Poradenství a podpora v oblasti komunikace. Zadavatel: Evropský úřad pro bankovnictví, Londýn. Cílem zakázky je podpora při vymezování a provádění komunikační strategie Evropského úřadu pro bankovnictví. Zakázka má zahrnovat kompletní řadu činností týkajících se provádění komunikační strategie od obecných komunikačních plánů a činností v oblasti sdělovacích prostředků po návrh a výrobu komunikačních materiálů a organizování akcí a konferencí, řízení iniciativ v oblasti veřejných vztahů a další služby související s komunikací. Smlouva na 4 roky. Budget: mezi €800.000 a €900.000. Deadline: 28/10.

Dopady krize na přístup ke službám zdravotní péče: zprávy o zemích Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Švédsko. Zadavatel: Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Dublin, Irsko. Zakázka je rozdělena na 4 samostatné položky. Kontrakt na 12 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 28/10.

Zakoupení videostěny MSS a služeb údržby. Zadavatel: Evropská agentura pro námořní bezpečnost, Lisabon, Portugalsko. Cílem je uzavřít rámcovou smlouvu na provedení těchto úkolů: 1) renovace systému videostěny MSS (nákup a instalace nového systému videostěny a odstranění/přeprava prvků stávajícího systému videostěny), 2) zakoupení a program údržby na až 5 let v případě nového systému videostěny, 3) zajištění kanálu pro zakoupení dalších dílů, příslušenství, spotřebních materiálů a služeb pro nový systém videostěny. Kontrakt na 60 měsíců. Budget €230.000. Deadline 28/10.

Studie pro posouzení dopadu u případných prováděcích opatření dle rámcové směrnice o ekodesignu u výrobků využívajících energii a rámcové směrnice o energetickém označování domácích spotřebičů. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku, Brusel. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €2.000.000. Deadline 28/10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe