Evropské tendry, čtvrtek 19/9

Poradenství a podpora v oblasti komunikace. Zadavatel: Evropský úřad pro bankovnictví, Londýn. Cílem zakázky je podpora při vymezování a provádění komunikační strategie Evropského úřadu pro bankovnictví. Zakázka má zahrnovat kompletní řadu činností týkajících se provádění komunikační strategie od obecných komunikačních plánů a činností v oblasti sdělovacích prostředků po návrh a výrobu komunikačních materiálů a organizování akcí a konferencí, řízení iniciativ v oblasti veřejných vztahů a další služby související s komunikací. Smlouva na 4 roky. Budget: mezi €800.000 a €900.000. Deadline: 28/10.

Dopady krize na přístup ke službám zdravotní péče: zprávy o zemích Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Švédsko. Zadavatel: Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Dublin, Irsko. Zakázka je rozdělena na 4 samostatné položky. Kontrakt na 12 měsíců. Budget nespecifikován. Deadline 28/10.

Zakoupení videostěny MSS a služeb údržby. Zadavatel: Evropská agentura pro námořní bezpečnost, Lisabon, Portugalsko. Cílem je uzavřít rámcovou smlouvu na provedení těchto úkolů: 1) renovace systému videostěny MSS (nákup a instalace nového systému videostěny a odstranění/přeprava prvků stávajícího systému videostěny), 2) zakoupení a program údržby na až 5 let v případě nového systému videostěny, 3) zajištění kanálu pro zakoupení dalších dílů, příslušenství, spotřebních materiálů a služeb pro nový systém videostěny. Kontrakt na 60 měsíců. Budget €230.000. Deadline 28/10.

Studie pro posouzení dopadu u případných prováděcích opatření dle rámcové směrnice o ekodesignu u výrobků využívajících energii a rámcové směrnice o energetickém označování domácích spotřebičů. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku, Brusel. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €2.000.000. Deadline 28/10.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.