Evropské tendry, čtvrtek 10/7

Systém správy mediálních/digitálních aktiv. Zadavatel: Frontex, Varšava. Rámcová smlouva na 30 měsíců. Popis: Od systému M/DAM se očekává, že bude centrálním úložištěm veškerých mediálních aktiv agentury Frontex s širokými možnostmi metadat, které umožňují pokročilá vyhledávání a anotování souborů podle jejich statutu (např. nahrané ale dosud neuveřejněné, rozpracované soubory). Systém M/DAM by měl umožňovat udělování různých přístupových práv v případě různých aktiv a aktivaci /deaktivaci různých funkcí pro vybrané uživatele. Budget nespecifikován, odhaduji na €1.5m. Deadline 7/8.

Pilotní projekt související s „Pohlavně specifickými mechanismy u ischemické choroby srdeční (CAD) v Evropě“. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele. Cílem projektu je zvýšit informovanost o biologických a sociálních rozdílech mezi ženami a muži v souvislosti s prevencí, diagnostikou a léčbou stejných onemocnění. Na základě existujících znalostí v oblasti genderových aspektů u kaardiovaskulárních onemocnění byly ischemické choroby srdeční (CAD) vybrány jako příklad / vzor pro hlubší pochopení různých situací v souvislosti se ženami a muži z řad odborníků ve zdravotnictví a široké veřejnosti. Pokrytí členských států EU by mělo být široké a vyvážené s cílem zahrnout všechny členské státy EU. Hlavními výsledky budou studie a průzkumy, různé informační soupisy zveřejněné ve všech 24 úředních jazycích EU, a komunikační plán v tištěné a elektronické verzi. Uchazeč zorganizuje workshop a 2 mezinárodní konference. Rozpočet €1.000.000. Deadline 28/8.

Úklid budov Evropského parlamentu ve Štrasburku. Zadavatel: EP, Štrasburk. Kontrakt na 60 měsíců. Budget odhadem €8m. Deadline 24/9.

Stavební práce týkající se rozšíření konferenční místnosti v areálu Domu Jeana Monneta v lokalitě Bazoches-sur-Guyonne a renovace objektu. Zadavatel: EP Lucemburk. Popis: Práce mají za cíl zvýšit kapacitu konferenční místnosti a vybavit ji společenským prostorem a suterénem (kuchyní stravovatele). Současně dojde k renovaci venkovského sídla, holubníku, oplocení a přístupu k areálu. Realizační období v případě stavebních prací je celkem 210 pracovních dní (s výjimkou nepříznivých povětrnostních podmínek řádně prokázaných jakýmikoliv prostředky a schválenými Evropským parlamentem) od okamžiku schválení výše uvedeného harmonogramu Evropským parlamentem. Kontrakt na 210 dní. Budget €1.400.000. Deadline 8/9.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.