Loading...
EUinstituce EUIT

Evropské SatCen potřebuje pomoc s referenčním mapováním

Tendr: Reference Mapping Products

Zadavatel: European Union Satellite Centre (SatCen), Torrejón de Ardoz, Spain

Deadline pro projevení zájmu: 20/5

Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek vybraným zájemcům: 30/06

Kontrakt od ledna do prosince 2021 / budget €5.000.000

Rámcová smlouva bude pokrývat výrobu na požádání, a to dle provozních potřeb uživatele, pěti různých typů produktů referenčního mapování:

• úplné referenční mapování: produkty týkající se vektorových dat ve vysokém rozlišení (HRVD) a poskytnutí východisek geografických souvislostí, jakož i znázornění požadovaných oblastí zájmu, včetně příslušných údajů v oblasti hydrografie, topografie, pokrytí půdy, infrastruktury a populace podle slovníku údajů referenčního mapování (RMDD). Úplné referenční mapování zahrnuje 212 funkčních tříd (oblast: 105, linie: 43, bod: 64): 204 ze 267 Nadnárodního geoprostorového koprodukčního programu (MGCP) plus dalších osm.

• omezené referenční mapování: produkty týkající se vektorových dat ve vysokém rozlišení (HRVD) a poskytnutí východisek geografických souvislostí, jakož i znázornění požadovaných oblastí zájmu, včetně komunikací, pokrytí půdy a dalších příslušných údajů podle podskupiny slovníku údajů referenčního mapování (RMDD). Produkt omezeného referenčního mapování zahrnuje 117 funkčních tříd (oblast: 60, linie: 28, bod: 29): 112 ze 267 Nadnárodního geoprostorového koprodukčního programu (MGCP) plus pět dalších.

• referenční mapování na požádání: produkty týkající se vektorových dat ve vysokém rozlišení (HRVD) a poskytnutí východisek geografických souvislostí, jakož i znázornění požadovaných oblastí zájmu s omezeným souborem funkčních tříd, které budou stanoveny v každém konkrétním formuláři žádosti o produkt.

• aktualizované referenční mapování: aktualizace produktů týkajících se vektorových dat ve vysokém rozlišení (HRVD), které již byly vytvořeny, na základě nově získaných specifikací a nových snímků. • situační mapování: produkty týkající se vektorových dat ve vysokém rozlišení (HRVD) znázorňující požadované oblasti zájmu a daný soubor omezených a stanovených funkčních tříd, sestavené a dodávané ve formátu atlasu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.