Evropská platforma pro digitální dovednosti: je třeba ji vyvinout, spustit a udržovat. Tendr už běží

Tendr: Kmenová evropská platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Brussels

Kontrakt na 4 roky / budget  €7.600.000

Stručný popis: Výzva je zaměřena na provádění platformy pro digitální dovednosti a pracovní místa v souladu s pracovním programem Nástroje pro propojení Evropy (CEF) 2019-2020, jejímž cílem je odstranit stávající nedostatky v digitálních dovednostech a stát se on-line nástrojem na podporu pilíře digitálních dovedností v rámci programu Digitální Evropa. Úkolem zhotovitele bude vyvinout, navrhnout, spustit, udržovat, aktivně provozovat a naplňovat relevantním obsahem kmenovou platformu pro digitální dovednosti a pracovní místa jakožto uživatelsky přívětivého „jednotného kontaktního místa“, kde si uživatelé, kteří se zajímají o digitální dovednosti a pracovní místa, budou moci vyhledat potřebné informace a zdroje. Zhotovitel dále provede obchodní analýzu a vypracuje plán budoucího vývoje ohledně chytrých funkcí. Kmenová platforma bude interoperabilní s národním webovými stránkami a službami financovanými prostřednictvím výzev CEF (grantů) na všeobecné služby. Cílovým příjemcem je evropská, vícejazyčná komunita pro digitální dovednosti s otevřeným členstvím, včetně studentů, zaměstnanců, nezaměstnaných, podniků / malých a středních podniků, poskytovatelů vzdělávání atd.

Deadline 17/2

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.