Loading...
BruselEUEvropské tendrykomunikace, propagace

Evropská komise hledá dodavatele materiál pro pořádání eventů a akcí za bezmála půl miliardy

Zakázka: Dodávka a instalace vizuálních pomůcek, značení a materiálu pro výstavy

Zadavatel: Evropská komise – Office pour les infrastructures et la logistique, Brusel

Rámcová smlouva na 4 roky

Celkový orientační budget: €19.670.000

Popis zakázky: Dodávka, tisk a umisťování vizuálních pomůcek za použití různých médií, zakoupení a/nebo pronájem zařízení potřebného pro značky, dekorace, akce, včetně pronájmu prostor, které jsou pro takové činnosti potřebné.

Pro výběr budou připadat v úvahu pouze uchazeči, kteří předloží důkaz o průměrném konkrétním ročním obratu v minimální výši 5 000 000 EUR za poslední 3 finanční období.

Seznam a stručný popis kritérií pro výběr – Uchazeč musí poskytnout:

— doklad o dokončení alespoň dvou velkých výstavních projektů. Popis každého projektu musí zahrnovat: datum, jméno a údaje o zákazníkovi, fakturovanou částku, krátký popis projektu včetně celkové plochy (m2). Komise si vyhrazuje právo zeptat se příjemců příslušných služeb na to, zda byli spokojeni s poskytovanými službami od uchazeče,

— doklad o dokončení velkých projektů týkajících se činností, na něž se vztahuje smlouva, a to v celkové výši 1 000 000 EUR. Popis každého projektu musí zahrnovat: datum, jméno a údaje o zákazníkovi, fakturovanou částku, krátký popis projektu včetně celkové plochy (m2). Komise si vyhrazuje právo zeptat se příjemců příslušných služeb na to, zda byli spokojeni s poskytovanými službami od uchazeče,

— organizační schéma své organizační struktury včetně povinností a kvalifikací zaměstnanců.

Důkazní prostředky: připojit životopisy pracovníků, kteří zastupují každou z funkcí tvořících jádro týmu. V životopisech budou uvedeny diplomy a kurzy odborné přípravy, zejména kopie nejvyšších diplomů a školení získaných v souvislosti s touto zakázkou,

— popis dostupného technického zařízení, které má k dispozici,

— osvědčení dle ISO 9001 nebo ekvivalentní normy,

— osvědčení EMAS nebo ISO 14001 či podobné.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

K výběru musí uchazeč prokázat realizaci alespoň dvou hlavních výstavních projektů (min. 200 m2 v případě každého projektu) za posledních 5 let.

K výběru musí uchazeč prokázat uskutečnění velkých projektů v celkové výši 1 000 000 EUR (každý jednotlivý projekt musí mít minimální hodnotu 65 000 EUR) za poslední 3 roky.

K výběru musí uchazeč prokázat, že má k dispozici alespoň základní tým, složený následovně:

1 vedoucí pracovník (manažer),

4 vedoucí projektu,

3 grafičtí designéři (2D, 3D)

2 technici specializovaní na oblast nové „audiovizuální, počítačové a mediální technologie“

6 osob s profilem techniků, výrobních operátorů a/nebo realizátorů služeb.

V případě každé funkce se požaduje nejméně 2letá praxe v uvedeném specifickém oboru.

K výběru musí uchazeč prokázat, že má k dispozici alespoň následující vybavení/infrastrukturu:

Dílna na výrobu položek dle požadavků zákazníka z různých materiálů, jako např. kovu, dřeva, kartonu, PVC a dalších, pro výstavy a jiné akce. Dílna by měla být také vybavena alespoň 1 strojem pro tisk inkoustem bez obsahu chemických rozpouštědel, o šířce nejméně 3 m a s minimálním rozlišením 300 DPI ve formátu A3.

Prostor na grafický design pro nejméně 3 designéry pracující na projektech týkajících se značek, vizuálních pomůcek, architektury stánků, konkrétního nábytku a dalšího zařízení, včetně zařízení požadovaného pro tento druh studie (počítačový software jako AutoCAD SketchUp, Photoshop a Illustrator). Prostor musí být také vybaven zařízením na zpracování snímků, jako je např. skener. Prostor na grafický design pro nejméně 3 designéry pracující na projektech týkajících se značek, vizuálních pomůcek, architektury stánků, konkrétního nábytku a dalšího zařízení, včetně zařízení požadovaného pro tento druh studie (počítačový software jako AutoCAD SketchUp, Photoshop a Illustrator). Prostor musí být také vybaven zařízením na zpracování snímků, jako je např. skener.

Pro výběr musí uchazeč poskytnout platné osvědčení nebo jiné důkazy předložené společností, aby prokázal, že má systém řízení jakosti, který byl sepsán a schválen (buďto předsedou nebo představenstvem), je veřejný (pokud možno) a uvádí seznamy všech opatření přijatých v oblastech řízení kvality, zajištění kvality, plánování kvality a trvalého zlepšování kvality (např. použitím Demingova cyklu) za účelem zajištění jak spokojenosti klientů, tak kvality produktů a poskytovaných služeb.

K výběru musí uchazeč poskytnout platné osvědčení nebo jiné důkazy předložené společností k prokázání svého environmentálního managementu, tj. veřejný (pokud možno), písemný a schválený popis (ředitelem nebo představenstvem) systémů environmentálního managementu v oblasti této výzvy k předkládání nabídek, a to: přírodní zdroje jako je voda, vzduch nebo energie, školení a informování zaměstnanců v oblasti nakládání s odpady a využívání výrobních metod šetrných k životnímu prostředí, výroba výrobků šetrných k životnímu prostředí, recyklace, používání inkoustů bez obsahu chemických rozpouštědel, apod.

Deadline 9/4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.