Evropská investiční banka rozjíždí dva velké IT/webové tendry

Evropská investiční banka (Lucemburk) vypsala výběrové řízení na „Hostování externích komunikačních digitálních nástrojů a aplikací skupiny EIB“. Technická kritéria: alespoň 3 relevantní a ověřitelné reference týkající se zadání provedených v posledních 2 letech ve vztahu k poskytování a implementaci řešení obchodní sémantiky a správy údajů (včetně popisu postupu, který uchazeč uplatnil s cílem implementovat svůj nástroj obchodní terminologie) v případě klientů, kteří momentálně ve výrobě využívají navrhovaný nástroj obchodní terminologie. Finanční kritéria: minimální roční obrat v průběhu posledních tří uzavřených finančních let 1.000.000 euro. S vítězem uzavře EIB rámcovou smlouvu na 2+2 roky. Požadována znalost angličtiny i francoužštiny! Deadline 10/10.

EIB rozjela také tendr na „údržbu, podporu a vývoj externích komunikačních nástrojů a aplikací skupiny EIB“. Technická způsobilost: alespoň 1 relevantní a ověřitelné reference o projektu provedeném během minulých 3 let (včetně probíhajících projektů), která se týká realizace internetových stránek na základě těchto předpokladů: • využívající systém správy webového obsahu používaný bankou: kaskádový server; • mající více podstránek; • schopnost zvládat vícejazyčnost u každé stránky; • schopnost rozšíření nebe zavedení stávající prvků správy webového obsahu za použití stávající prodloužit nebo zavedl správa internetového obsahu stávajících prvků za použití stávajícího rozhraní pro programování aplikací (API); • schopnost systému správy webového obsahu začlenění stávajících aplikací třetích stran; • výstupy CMS musí být doručeny transparentním způsobem ve formátech HTML, XML, CSS a PDF; • možnost personalizace obsahových šablon. Finanční kritéria: minimální roční obrat v průběhu posledních tří uzavřených finančních let 1.000.000 euro. S vítězem uzavře EIB rámcovou smlouvu na 2+2 roky. Požadována znalost angličtiny i francoužštiny! Deadline 10/10.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.