The European Investment Bank needs support in developing and operating its applications

Web development services – development, publishing, support and maintenance of web platforms, applications and tools

European Investment Bank, Luxembourg

Short description: The purpose of this call for tenders is to conclude a framework contract with the successful tenderer for the provision of services consisting of the development, publication, support and maintenance of web platforms, applications and tools.

Budget for 4 years: €5.400.000

Deadline 17/5

Služby vývoje internetových stránek – vývoj, zveřejňování, podpora a údržba internetových platforem, aplikací a nástrojů

Evropská investiční banka, Luxembourg

Stručný popis: Cílem této výzvy k podávání nabídek je uzavřít rámcovou smlouvu s úspěšným uchazečem na poskytování služeb spočívajících ve vývoji, zveřejňování, podpoře a údržbě internetových platforem, aplikací a nástrojů.

Budget na 4 roky: €5.400.000

Deadline 17/5

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.