Evropská investiční banka hledá firmu na pomoc se řízením informací

Tendr: Integrace správy tištěných a elektronických dokumentů a podpůrné služby řízení znalostí pro EIB

Zadavatel: Evropská investiční banka (EIB), Luxembourg

Rámcový kontrakt na 4 roky / budget €7.000.000

Deadline 28/2

Zakázka je rozdělena na 3 samostatné/nezávislé položky:

LOT1 – Integrace správy tištěných a elektronických dokumentů a podpůrné služby řízení znalostí pro EIB: zahrnuje samostatné a průběžné služby v následujících oblastech: správa dokumentů a záznamů, správa informací a podpora systémů pro správu elektronických dokumentů a záznamů.

LOT 2 – Rozšířené využívání informačních zdrojů včetně dodání služby správy knihoven a souvisejících služeb pro EIB: zahrnuje samostatné a průběžné služby v následujících oblastech: správa elektronických informačních zdrojů a správa zdrojů v tištěném formátu a správa knihoven.

LOT3 – Poskytování služeb podpory správy dokumentů a přispívání k iniciativám ve formě správy informací a záznamů pro EIB: zahrnuje samostatné a průběžné služby v následujících oblastech: správa dokumentů a záznamů, správa informací, podpora systémů pro správu elektronických dokumentů a záznamů.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.