Brussels connection

the best address for international procurement

Evropská investiční banka hledá firmu na pomoc se řízením informací

·

Tendr: Integrace správy tištěných a elektronických dokumentů a podpůrné služby řízení znalostí pro EIB

Zadavatel: Evropská investiční banka (EIB), Luxembourg

Rámcový kontrakt na 4 roky / budget €7.000.000

Deadline 28/2

Zakázka je rozdělena na 3 samostatné/nezávislé položky:

LOT1 – Integrace správy tištěných a elektronických dokumentů a podpůrné služby řízení znalostí pro EIB: zahrnuje samostatné a průběžné služby v následujících oblastech: správa dokumentů a záznamů, správa informací a podpora systémů pro správu elektronických dokumentů a záznamů.

LOT 2 – Rozšířené využívání informačních zdrojů včetně dodání služby správy knihoven a souvisejících služeb pro EIB: zahrnuje samostatné a průběžné služby v následujících oblastech: správa elektronických informačních zdrojů a správa zdrojů v tištěném formátu a správa knihoven.

LOT3 – Poskytování služeb podpory správy dokumentů a přispívání k iniciativám ve formě správy informací a záznamů pro EIB: zahrnuje samostatné a průběžné služby v následujících oblastech: správa dokumentů a záznamů, správa informací, podpora systémů pro správu elektronických dokumentů a záznamů.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe