European Satellite Services Provider získali od “Galilea” zakázku za €436.909.697

Pražská “pobočka” Agentury pro evropský GNSS (Galileo) oznámila, že rozjezd a provoz Evropského geostacionárního navigačního překryvného systému EGNOS zajistí za €436.909.697 francouzská společnost European Satellite Services Provider SAS. Celková doba trvání zakázky pro fázi poskytování služeb je 96 měsíců. K tomu navíc: fáze předání při zahájení v roce 2013 – maximálně 7 měsíců; fáze předání při ukončení v roce 2022 – maximálně 12 měsíců. Celkem přišly 3 nabídky.
EGNOS zesiluje signál pro standardní polohovou službu systému GPS. Systém byl navržen kvůli poskytování tří vysoce výkonných navigačních a polohových služeb: 1) otevřené služby, 2) služby v případě ohrožení života a komerční služby „server pro přístup k datům EGNOS“. Otevřená služba je dostupná od října 2009, služba v případě ohrožení života od března 2011. Komerční služba je v současné době k dispozici na experimentálním základě.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.