EU zharmonizuje váš pracovní, rodinný i soukromý život. Ve vašem vlastním zájmu:)

Euroúředníci někdy prokazují opravdu pozoruhodné příznaky totálního odtržení od reality. Co si třeba myslet o tom, že Evropský institut pro rovnost žen a mužů (agentura EU, sídlí ve Vilniusu) vyhlásila tendr na “Sestavení osvědčených postupů v souvislosti s harmonizováním pracovního, rodinného a soukromého života v členských státech EU”. … I když v Česku se za chvíli asi bude taky levicově harmonizovat, ne?:)

Studie má shromáždit osvědčené postupy v oblasti harmonizace v členských státech EU. Konkrétně má “zohlednit stávající účinné zkušenosti realizované s cílem: zvýšit znalosti, povědomí a porozumění způsobu, jakým harmonizace může být strategická pro sociální a hospodářský růst, jakož i pro vzestup rovnosti žen a mužů, zvýšit účast mužů v činnostech týkajících se péče a rodiny, zvýšit účast žen na trhu práce, posílit a rozvinout samoregulační postupy zaměřené na podporu účasti žen na trhu práce a účast mužů v činnostech týkajících se péče a rodiny, posílit příspěvek poskytnutý sociálními partnery s cílem vytvářet politiky rovnosti pohlaví a realizovat strategie prosazování rovnosti žen a mužů, zřídit a rozvinout samoregulaci s orientací na rovnost žen a mužů ve veřejných a soukromých organizacích”.

Kontrakt na 6 měsíců, budget €120.000. Deadline pro podání nabídky: 14/10.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.