EU vypíše zakázku na celoevropský systém porovnávání biometrických prvků

Tendr: Smlouva na zavedení a udržování biometrické části systému vstupu/výstupu v provozuschopném stavu a budoucího sdíleného systému pro porovnávání biometrických prvků

Zadavatel: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), Tallinn, Estonsko

Kontrakt na 4 roky / budget €302.550.000

Stručný popis: Výzva se týká zavedení centrálního systému pro porovnávání biometrických prvků pro systém EES (Entry/Exit System), jeho nasazení do provozu, následnou nápravnou, adaptivní, preventivní, zdokonalující a vývojovou údržbu, jakož i související průřezové služby, podporu školení v členských státech a předání veřejnému zadavateli a/nebo dalšímu dodavateli. Pro zajištění interoperability rovněž zahrnuje plánované přípravy pro budoucí integraci systémů SIS II, EURODAC, VIS a ECRIS-TCN s centrálním systémem BMS.

Deadline pro projevení zájmu: 26/6

Zhruba na přelomu července a srpna 2019 dostanou vybraní zájemci výzvu k předložení nabídky + celou zadávací dokumentaci.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.