EU dá €3.5m na zlepšení kybernetické odolnosti zemí Východního partnerství

Tendr: EU4Digital: Zlepšení kybernetické odolnosti v zemích Východního partnerství

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations – ve prospěch partnerských zemí (Evropský nástroj sousedství – Regionální východní akční program)

Kontrakt na 36 měsíců (první fáze)

Budget €3.200.000

Popis zakázky: Program přispěje ke zlepšení kybernetické odolnosti a reakce partnerských zemí Východního partnerství v oblasti trestního soudnictví bude se zaměřovat na dva klíčové stavební bloky:

i) kybernetickou bezpečnost a

ii) kyberkriminalitu.

Složka kybernetické bezpečnosti v rámci této zakázky se bude zaměřovat na rozvoj technických mechanismů a mechanismů spolupráce, které zvýší kybernetickou bezpečnost a připravenost na kybernetické útoky, jako je posílení institucionální správy a právního rámce, rozvoj ochrany kritické informační infrastruktury a posílení kapacit pro řízení kybernetických bezpečnostních incidentů a mimořádných událostí.

Se zaměřením se na přidanou hodnotu, kterou regionální program přináší, je také usilováno o subregionální přístup (např. činnosti zahrnující pouze 3 země). Ten má zohlednit různorodou úroveň pokroku v oblasti kybernetické bezpečnosti v každé zemi, geografické a geopolitické zvláštnosti v daném regionu, jakož i zásadu členění. Při provádění tohoto opatření bude kromě toho třeba zohlednit iniciativy jednotlivých zemí prováděné v kybernetické oblasti, zejména iniciativy financované EU.

Partnerské země Východního sousedství: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavská republika, Ukrajina.

Tendr by měl být vyhlášen v květnu 2019

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.