Loading...
EUEvropské tendryjiné službykomunikace, propagace

EU agentury už chystají nové tendry na organizaci akcí a školení

První tendr už běží: Evropská nadace odborného vzdělávání (Torino) vypsala tendr na služby profesionálního organizátora konferencí. Uzavřena bude rámcová smlouva na 4 roky s budgetem €4.000.000.

Stručný popis: Cílem je získat služby kvalitního profesionálního organizátora konferencí na podporu nadace ETF v souvislosti s organizováním jejích konferencí, workshopů a dalších akcí.

Deadline 14/5

A dále: Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Luxembourg) vyhlásí v polovině dubna několik zajímavých tendrů na podporu při pořádání akcí zaměřených většinou na problematiku bezpečnosti potravin. Půjde vždy o čtyřleté rámcové kontrakty. Tady je seznam:

* Organizování a provádění vzdělávacích činností v oblasti nového právního rámce pro zdraví zvířat v rámci iniciativy „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“ (BTSF). Budget €1.870.000

* Vzdělávací činnosti zaměřené na vyšetřovací metody, které mají být uplatněny při úředních kontrolách, s cílem zamezit případným podvodům v rámci zemědělsko-potravinového řetězce a elektronického obchodování v rámci iniciativy BTSF.  €1.900.000

* Organizace a realizace vzdělávacích činností týkajících se legislativního a politického rámce EU pro organickou výrobu a označování organických výrobků v rámci iniciativy BTSF. €1.640.000

* Organizování a provedení vzdělávacích činností v oblasti legislativy a kontroly zeměpisných označení a tradičních specialit zajištěných v rámci iniciativy BTSF. €2.020.000

* Organizování a provádění vzdělávacích činností v oblasti nového oficiálního nařízení o kontrole v rámci iniciativy BTSF. €1.330.000

* Organizace a realizace vzdělávacích činností v oblasti veterinární kontroly a kontroly bezpečnosti potravin na stanovištích hraniční kontroly v rámci iniciativy BTSF. €1.620.000

* Vzdělávací činnosti na podporu porozumění, provádění a prosazování právních předpisů EU v oblasti sanitárních a fytosanitárních norem v členských státech EU a sousedících státech mimo EU v rámci iniciativy BTSF. €3.800.000

 * Organizování a provádění vzdělávacích činností v oblasti průzkumů zdraví rostlin v rámci iniciativy BTSF. €1.640.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.