EU agentura z Bilbaa potřebuje pomoc s komunikací a eventy, dá €14 milionů

Tendr: Služby zajištění celoevropské komunikace a akcí

Zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), Bilbao

Stručný popis: Agentura EU-OSHA má v úmyslu vybrat společnost, která jí bude poskytovat kvalitní odborné služby v následujících oblastech činností: * poradenství v oblasti strategické komunikace * podpora řízení vztahů se zapojenými osobami * pořádání akcí, výstav a konferencí * mediální činnosti a činnosti v oblasti vztahů s veřejností.

Rámcový kontrakt na 4 roky/ celkový předpokládaný budget €14.000.000

Zakázka má dvě samostatné části (tj. můžete se hlásit jen do jedné nebo do obou):

Lot1: Poskytování poradenství v oblasti strategické komunikace a podpory pro řízení vztahů se zapojenými osobami

Popis zakázky: EU-OSHA v úmyslu využít služeb společnosti specializující se na komunikaci, která jí bude poskytovat služby strategického poradenství v rámci jejích celoevropských informačních, komunikačních a osvětových činností a zkvalitní a posílí vztahy s různými zapojenými stranami a zapojí je aktivně do jejích komunikačních a propagačních činností a činností prováděných v rámci kampaní. Součástí tohoto úkolu řízení vztahů je příprava, podpora a kontrola činností v 1 nebo několika určených virtuálních prostorech nebo online komunitních prostředích. Předpokládaná hodnota €2.000.000.

Lot2: Akce, média a služby v oblasti vztahů s veřejností

Popis zakázky: Součástí prací, které budou provedeny, bude i navrhování a pořádání akcí a navrhování a produkce výstavních stánků o různé velikosti a o různých úrovních kvality (ve standardní nebo nejvyšší třídě) v závislosti na akci, řešeném předmětu a místu konání. Navíc budou pravidelně prováděny služby vztahů s médii a veřejností s cílem podpořit kampaně a další komunikační činnosti oslovením bruselských a národních médií v členských státech kandidátských a potenciálních kandidátských zemích a v zemích EHP/ESVO a výjimečně i mezinárodních a neevropských médií (například v případě Světového kongresu o bezpečnosti ochraně zdraví při práci, který se koná každé 3 roky). Předpokládaná hodnota€12.000.000

Deadline pro odeslání nabídek: 2/6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *