Brussels connection

the best address for international procurement

EP had apparently lost websites dedicated to the european election results

·

Drby? Zaslechl jsem, že Evropský parlament si nezvládl zaregistrovat několik různých internetových domén určených pro publikování výsledků příštích eurovoleb v květnu 2014. Mělo by jít o anglickou (elections2014-results.eu), německou (wahlen2014-ergebnisse.eu) a polskou verzi (wybory2014-wyniki.eu) + dvě další (zřejmě i českou). Teď je prý zkouší získat zpět. Tendr na zřízení a provoz zmiňovaných stránek vyhrálo před časem konsorcium TNS Opinion SA & Scytl Secure Electronic Voting SA. Za úspěšné zvládnutí úkolu by mělo od EP dostat 2,5 milionu euro.

Rumours? I´ve heard an info the European Parliament missed an opportunity to register couple of different internet domains dedicated to next year European elections… namely English (elections2014-results.eu), German (wahlen2014-ergebnisse.eu), Polish (wybory2014-wyniki.eu) and two other language versions. Now the EP is trying to get them back. Consortium TNS Opinion SA & Scytl Secure Electronic Voting SA is responsible for the elections results website with nice budget of almost €2.5 millions (contract called „Projection of the European Parliament’s composition on election night of 2014, pre- and post electoral surveys and establishment and operation of a multilingual website for the election results“).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe