EP had apparently lost websites dedicated to the european election results

Drby? Zaslechl jsem, že Evropský parlament si nezvládl zaregistrovat několik různých internetových domén určených pro publikování výsledků příštích eurovoleb v květnu 2014. Mělo by jít o anglickou (elections2014-results.eu), německou (wahlen2014-ergebnisse.eu) a polskou verzi (wybory2014-wyniki.eu) + dvě další (zřejmě i českou). Teď je prý zkouší získat zpět. Tendr na zřízení a provoz zmiňovaných stránek vyhrálo před časem konsorcium TNS Opinion SA & Scytl Secure Electronic Voting SA. Za úspěšné zvládnutí úkolu by mělo od EP dostat 2,5 milionu euro.

Rumours? I´ve heard an info the European Parliament missed an opportunity to register couple of different internet domains dedicated to next year European elections… namely English (elections2014-results.eu), German (wahlen2014-ergebnisse.eu), Polish (wybory2014-wyniki.eu) and two other language versions. Now the EP is trying to get them back. Consortium TNS Opinion SA & Scytl Secure Electronic Voting SA is responsible for the elections results website with nice budget of almost €2.5 millions (contract called „Projection of the European Parliament’s composition on election night of 2014, pre- and post electoral surveys and establishment and operation of a multilingual website for the election results“).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.